آفرین بر باد

آفرین بر باد باد

گزیده ای از خواجوی کرمانی

یاد باد ایلو کو مرا هرگز نگوید یاد باد…کی رود از یادم آنکش من نمی‌آیم بیاد

آه از آن پیمان شکن کاندیشه از آهم نکرد…داد از آن بیدادگر کز سرکشی دادم نداد

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.