آموختن دوست داشتن و محبت

       دوست داشتن و محبت کردن یکی از خصلت های مهم و با اهمیت زندگی بشر است، که از تولد تا یک سالگی شکل می گیرد .

o       برای آموختن دوست داشتن به فرزندان، شرایطی وجود دارد که ذکر آن ضروری است:

A.     سلامت جسم و روان مادر ، اعتماد به نفس مادر.

B.     روابط محبت آمیز و صمیمی بین والدین

C.     محیط امن، آرام و گرم خانه

D.    سلامت بچه

E.     انتقال دوست داشتن از طریق لمس بچه از روی آرامش و امنیت توسط پدر و مادر که متأسفانه در خانواده های نابسامان چنین شرایطی فراهم نمی شود و بچه در محیطی ناآرام و بی عاطفه بزرگ می شود.

 

o       کودکانی که در معرض خشونت و درگیری والدین خود هستند، بیش از همه در روابط صمیمانه خود قربانی می شوند،  چون پیوسته در حال فرار از محیط خانه هستند، و بیش از همه به دوستان و افراد دیگر اعتماد می کنند،  و از سوی دیگر، چون به طور مکرر رفتار پرخاشگرانه و فاقد آرامش را می بینند، به میزان شخصی الگوهای مشابه با والدین خود را کسب میکنند.

o       روان شناسان معتقدند فرزندان طلاق پس از جدایی والدین، محیط خانه را از دست رفته می بینند، به ویژه فرزندانی که فقر مادی، فقر فرهنگی و عدم تمکن کافی برای گذران زندگی روزمره دارند،  آینده ای مبهم و نامطمئن داشته و این فرزندان پیوسته نسبت به یکی از والدین احساس بیزاری و کینه شدیدی در دل دارند.

o       از جمله علایم و آثاری که در بحبوحه کشمکش و درگیری والدین در فرزندان دیده می شود:  1) ترس  2)  گیجی  3)  عدم امنیت  4) اضطراب  5) بهت زدگی  6)  خشم و خشونت  و … می باشد. به خصوص فرزندانی که والدین آنان پس از جدایی نیز به کشمکش و بدگویی از هم می پردازند، پیشرفت و سلامتی روانی فرزندشان با خطر بیشتری روبه رو است.

o       گرچه تأثیر منفی جدایی برحسب سن و جنس و سایر شرایط زندگی فرزندان متفاوت است، اما این گونه فرزندان ممکن است دچار:

         i.            گذشته گرایی،  Reminiscence Bump

        ii.           پرخاشگری،

       iii.           افسردگی،

       iv.           احساس گناه،

        v.           سرزنش کردن یک یا هر دو والدین،

       vi.             افت تحصیلی  و … شوند.

 

 

o       از سوی دیگر بسیاری از فرزندانی که الگوی مناسبی برای شکل دهی به هویت خود ندارند،  در زندگی آینده دچار عدم ثبات، ضعف و عدم اعتماد به نفس خواهند بود.

o       یکی دیگر از مشکلاتی که پس از جدایی والدین گریبانگیر فرزندان می شود، ازدواج مجدد والدین آنها است که تأثیر مخربی برآنان می گذارد: به طوری که فرزندان همسر پدر یا مادر را به چشم یک مزاحم و دشمن نگریسته و گاه دیده می شود. همسر پدر یا مادر نیز فرزند خوانده خود را به چشم یک رقیب نگریسته و مشکلات عدیده ای از این حیث برای فرزندان طلاق به وجود می آید.

Leave a Reply

Your email address will not be published.