استرس

استرس – فشار روانی

دکتر هلاکویی

1. کلیات

• ۸۰ تا ۹۰ درصد مردم فقط تلاششون در جهت رفع نیازهای واقعی دسته ۱ و ۲ میباشد.
• نیازهای فیزیکی یعنی شماره ۱ وقتی نباشه با خودش درد و رنج میاره.
• وقتی نیاز شماره ۲ یعنی امنیت و آرامش نباشه با خودش ترس و اضطراب رو بوجود میاره.
در ترس خطر واقعی و خارجی است و در اضطراب خطر غیر واقعی و درونی است.
• استرس شباهت بسیار زیادی با ترس دارد. بخاطر همین مردم معمولا این دو را اشتباه بجای هم فرض میکنند.
بیش از ۸۰ درصد بیماریهای روانی و فیزیکی نتیجه اضطراب و فشار روانی هستند.
• در گذشته ترس و اضطراب بینهایت زیاد بوده و در دنیای امروز اضطراب کمتر شده و بجای آن فشار روانی زیادتر شده است ولی چون این دو برای همدیگه علت و معلول تولید میکنند هرکجا که یکی از آنها باشد سر و کله دیگری پیدا میشود.

2. زمینه های استرس:

o سلامتی که اگر نباشه منجر به درد و مرگ میشه.
o کار و شغل که به تواناییهای اقتصادی ما مرتبط است.
o رابطه که اگر توجه لازم بهش نشود موجب جدایی و بدتر از اون تنهایی میشه.

• هر سیستم سازمانی یک توازن داخلی و درونی داره یعنی اجزای داخلی باید یک هماهنگی با هم داشته باشند.
مثلا اگر در سیستم بدن، قلب بیش از حد بزرگ شود، موجب مرگ انسان خواهد شد. در عین حال میدانیم هر موجودی با خارج از خود در ارتباط است لذا به بک تعادل نیاز است.

• من و شما میتونیم درد از درون داشته باشیم مانند سر درد و دل درد. یا یک نفر مشتی به دل ما بزند و دل ما درد بگیرد. برایند این نیروهای درد، چه از درون و چه از بیرون، طوری است که سیستم را در داخل بهم میزنه. شما در اینجا میگویید من فشار روانی دارم یعنی فشار بر من وارد شده. لذا لغت مناسب فشار روانی اجتماعی است .

• مساله فشار روانی بر میگرده به زمان حال. نتیجتا روزی که من حال بدی دارم بیشتر استرس است تا اضطراب. ولی میتونه شباهتی به ترس هم داشته باشه زیرا ترس هم در زمان حال تجربه میشود.

• موضوع انسان تنها توازن و تعادل نیست، بلکه تکامل نیز هست. زیرا انسان میل به پیشرفت و تکامل دارد.
بسیاری از مردم علت استرسشون این است که پیش نمیرند . تو رابطه احساس میکنند تغییر محسوسی پیدا نمیشه یا در زندگیشون دگرگونی صورت نمیگیره. لذا به تدریج به دلیل قطع تکامل میتونند احساس فشار روانی بکنند . در صورتیکه بسیاری از ما یک باور غلطی داریم که مهمترین کار تو زندگی استراحت و راحت است . در حالیکه استراحت بعد از فعالیت ارزش دارد.

3. استرس را نباید با چند تا چیز اشتباه گرفت

o انتروپی: نظریه ای در فیزیک یا مکانیک که همه سیستمها گرایشی به سمت از هم پاشیدگی یا فساد دارند . یعنی هرچه که بوجود امده بدون تردید از میان خواهد رفت.
بنابراین فشار روانی را با یک دگرگونی تدریجی نمیشه اشتباه گرفت. آدمها پیر و ضعیف میشوند و اسمش از هم پاشیده شدن سیستم است و ربطی به استرس ندارد.

o بیقراری

o بیش فعالیتی: یعنی آدمی که انرژی بیش از اندازه داره و ترمز و فرمان هم ندارد. لذا اگر شما انرژی زیادی دارید در حالیکه ترمز و فرمان هم دارید اسمش بیش فعالیتی نیست.

o شیدایی و سرخوشی

o اضطراب و ترس

• دگرگونیهایی که ما به راحتی میتونیم باهاش کنار بیاییم موجب استرس نمیشه

 

عوامل استرس زا

آثار و عواقب استرس

ویژگی افراد با استرس

مسایل اصلی و اساسی استرس

استرس محیط کار

استرس رابطه

کاهش استرس

تغییر نگرش نسبت به استرس و اضطراب