آثاروعواقب استرس

استرس – فشار روانی

آثار و عواقب استرس

• الف : استرس موجب تغییرات بدنی و بیماریهایی میشود مانند بیماریهای قلبی و تنفسی .
احساس گیجی. عرق کردن. انقباض عضلات . زخم معده . تکرر ادرار و اسهال . انواع مختلف سرطانها مخصوصا پوست

• ب : استرس از نظر روانی موجب ناتوانی در تصمیم گیری میشود.
موجب به هم زدن توجه و تمرکز. دچار اشکال نمودن حافظه. غالب کردن افکار بد و منفی در زندگی . نگرانی و وحشت .
خستگی و تحریک پذیری میشود

• ج : استرس از نظر رفتاری موجب تغییراتی میشود مانند انزوا . رفتن به سمت مشروب و مواد مخدر.
به هم زدن خوب و بیخوابی . پرخاشگری و عصبانیت . آماده کردن زمینه ای برای وسواس و رفتار اجباری .
از بین بردن تمایل جنسی یا ازدیاد تمایل جنسی. تنبلی و خرابکاری و صانحه پذیری. فراوانتر کردن اشتباه و فراموشی در انجام کارها
به دو چیز دست میزنیم که در خانمها بیشتر است 1-خرید 2-مسافرت

• بسیاری از مردم فکر میکنند که برای فرار از واقعیتهای زندگی بهتر است جای دیگری بروند ولی این واقعیت رو نمیدونند که متاسفانه ما خودمونو با خودمون تو این سفرها میبریم

• لذا در دنیای امروز وقتی از این سفرها برای فرار از استرس و واقعیتهای زندگی استفاده میکنیم وقتی برمیگردیم احساس میکنیم از دست خودمون خسته ایم و عصبانی و یکی دو روزی بعد از این سفرهای تفریحی باید استراحت کنیم تا خستگی سفر از تنمون در برود . به همین دلیل است که پایینترین مرحله کارامدی و کارایی روز اول هفته است.