استرس محیط کار

استرس – فشار روانی

استرس محیط کار

1. سروصدا :

• درست است که سروصدا ممکنه برای ما بعد از یک مدتی عادی بشه . ولی مطالعات نشون میده که اصلا عادی نمیشه.
• پس سروصدا در محیط کار یا خانه همیشه آسیب میزند . فقط من و شما به دلیل بی حس و احساس کردن خود برخی اوقات درد را حس نمیکنیم.

2. نور :

• به اندازه کافی باشه مساله نور بویژه نور خورشید اهمیت خودشو داره

3. درجه حرارت

4. مواد شیمیایی

• وجود مواد شیمیایی اطراف در محیط کار

5. ارتباط با مردم

• یعنی اگر دوست داریم با مردم در ارتباط باشیم اگر جایی هستیم که ارتباط نداریم استرس بوجود می آورد و بالعکس.

6. نشستن یا ایستادن

• مساله نشستن یا ایستادن روی پا

7. رانندگی

• خیلی از اوقات یک کاری که یک یا دو ساعت رانندگی بیشتری لازم داره. ای بسا با دو برابر درامد هم نمی ارزد
• این را در خصوص بچه ها هم باید رعایت کرد که بخاطر یک مدرسه خوب نمیشه بچه ها را ۴۰ دقیقه در ماشین نگه داشت. برای اینکه این آسیبش برای بچه ها بسیار شدید است.

8. روابط در محیط کار

• روابط در محیط کار یا دوستانه هست.
• یا همه نسبت به هم بی تفاوت هستند
• یا محیطی است که همه با هم سر دشمنی و رقابت دارند
• مطمئنا در حالت سوم استرس زیاد است.

9. رشد شغلی

• محیط کار در مسیر رشد من و و شماست یا نه؟
• اگر شما شغلی دارید که آن را دوست دارید، و باهاش رشد میکنید، شما در حالیکه واقعا رنجی نبردید و کاری نکردید، هم از نظر مالی موفق شدید و هم پیشرفت کردید و هم لذت بردید.
• بنا براین ما نمیتونیم به دلیل درامد بیشتر در جایی قرار بگیریم که رشد نیست و توقف است و هم به من و شما آسیب میزنه .

10. سلسله مراتب

• بسیاری از ما تحمل رئیس یا کارمند را نداریم و رابطه های ما برابر است
• بنابراین یک جایی با ۵ تا رئیس بالاسر میتونه مساله آفرین باشه
• همانطور که داشتن چند کارمند برای اداره کردنشون به ما آسیب میزنه.

11. تضاد نقش ها

• برخی اوقات نقشی که در محیط کار دارید با نقشی که در مابقی زندگی دارید متفاوت است
• مثلا در محیط کار باید آدم منفی و بدبینی باشید
• حتی به حریم دیگران تجاوز کنید تا به حریمتون تجاوز نکنند
• در حالیکه انتظاری که در خانواده از شما دارند یک چیز دیگریست و این تضادها برای ما مساله آفرین میشود

12. تکرار

• کاری که ما میکنیم یک تکرار است یا اینکه برعکس یک کار خلاقانه ای است

13. محیط مناسب کار

• منو شما وقتی در محیط کار میریم منتظر گذشت زمانیم که هر چه زودتر زمان به پایان برسد
• به زمان تعطیلی برسیم که نشون دهنده این است که من دارم رنج میکشم
• همچین محیطی جز در شرایطی که اجبار دارم محیط مناسبی نیست.