عوامل استرس زا

استرس – فشار روانی

عوامل استرس زا

مطالعات نشون میده ۱۰ عامل از عوامل استرس زا که مردم بیش از همه برایش دچار استرس میشوند به قرار زیرند:

1. مرگ
2. جدایی و طلاق
3. زندان
4. حوادث و بیماریهای شدید
5. ازدواج
6. کار و محیط کار و بیکاری
7. برای خانمها حاملگی
8. موضوعات اقتصادی یا مشکلات و مسائل مالی
9. روابط انسانی مانند دوستی و خانوادگی
10. تغییر. مانند تغییر شغل مدرسه و محیط زندگی