درمان کژکاری

کژکاری و اختلال های جنسی

 درمان کژکاری جنسی

1. دیدگاه روان کاوی

• زنی که بصورت ناهشیار از شوهرش خشمگین است، با خودداری از پاسخ جنسی خصومت خود را ابراز میکند.

• روان کاوان معتقدند که کژکاری نعوظی دفاعی است علیه اضطراب اختگی.

• چنانچه تعارض ادیپی پسر بین ۳ تا ۵ سالگی در حالیکه آرزوی تصاحب مادرش را دارد، حل نشده باشد کژکاری نعوظی میتواند در پی آن واقع شود.

• او با ناتوانی در داشتن نعوظ از اضطراب اختگی جلوگیری میکند بدین معنی که او با مادرش مرتکب این عمل نخواهد شد و از این رو توسط پدرش اخته نمیشود.

• منابع اضطراب و خشم دیگری نیز وجود دارند، مثلا ممکن است زن از آن بترسد که به ارگاسم نرسد، یا امکان دارد احساس کند که درمانده است، و مورد بهره کشی قرار گرفته است.

• برخی مردان و زنان احساس شرم و گناه میکنند و در شرایطی پرورش یافته اند که این میل را بد و کثیف انگاشته میشده است.

• زنان در آمیزش جنسی ممکن است انتظار درد جسمانی را داشته باشند، که همین باعث وحشت از آن میشود .

• بسیاری از مردان از طرد میترسند و خوداگاه میشوند و از این رو توان فیزیولوژیکی طبیعی خود را بازداری میکنند و اغلب ترس از حاملگی وجود دارد.

• هیجانهای منفی که در روابط ایجاد میشود را نباید نادیده گرفت.

• روابط همیشه خوب پیش نمیرود و فرد ممکن است تغییر کند و اگر شریک جنسی اش متناسب با آن تغییر نکند و به دنبال آن تعارض و احساسهای منفی ایجاد شود، که اغلب کنار گذاشتن این احساسها وقتی زوج وارد اتاق خواب میشوند سخت است. در این حالت یک یا هر دوی آنها ممکن است دچار کژکاری جنسی شوند.

2. دیدگاه رفتاری

• در مردان کژکاری نعوظی ممکن است از تجربه جنسی اولیه ناشی شود .

اولین تجربه جنسی بسیار آسیب زا، ترس نیرومندی از رویارویی های جنسی را شرطی خواهد کرد.

این دیدگاه موفقیت درمان جنسی مستقیم کژکاری نعوظی را توجیه میکند ولی مواردی که در آنها هیچ تجربه آسیب زایی یافت نمیشود را نمیتواند توجیه کند.

ضمنا این دیدگاه قادر نیست به ما بگوید چرا برخی افراد نسبت به تجربیات آسیب زای جنسی آسب پذیرترند. زیرا افرادی وجود دارند که با ناکامی هایی مواجه شده ولی به این کژکاریها مبتلا نمیشوند.

3. دیدگاه شناختی

• مردان و زنان مبتلا به مشکلات ارگاسم تماشاگران ارگاسم میشوند. ممکن است در ذهن خود به خودشان بگویند : جای شگفتی است اگر اینبار به ارگاسم برسم… اینکار خیلی طول میکشد او احتمالا تصور میکند که من سرد مزاجم …. اگر من به نعوظ دست نیابم او به من خواهد خندید… من این بار هم برانگیخته نخواهم شد…

این افکار موجب اضطراب میشوند و نمیگذارند فرد خود را به دست احساسهای شهوانی بسپارد.

• بنا براین درمان در 4 سطح جسمانی رفتاری روان پویشی و شناختی به مشکلات میپردازد.

4. درمان کژکاری جنسی

• براورد شده است نیمی از ازدواجها به نوعی مشکل جنسی دچارند این مشکلات کل روابط موجود بین دو نفر را تحت تاثیر قرار میدهد.

رابطه جنسی اغلب و نه همیشه نحوه ای که دو نفر درباره هم فکر میکنند و نسبت به هم واکنش نشان میدهند را منعکس مینمایند.

درمانگران جنسی اغلب متوجه شده اند که در پشت مشکلات جنسی مشکلات اساسی تر رابطه قرار دارد…

عشق ، محبت، احترام، صداقت، و چنانچه این مشکلات حل بشوند رابطه جنسی کاملتری در پی دارند.

5. درمان جنسی مستقیم

• این نحوه درمان اختراع ویلیام مسترز و ویرجینیا جانسون بوده و با روشهای قبلی فرق دارد.

johnson

 William Masters 1915 –2001 Virginia E. Johnson 1925- 2013

• اولا به مشکلات جنسی برچسب روان رنجوری یا بیمار زده نمیشود

• ثانیا و از همه مهمتر اینکه در درمان جنسی مستقیم مراجعان با هدایت منظم درمانگران آشکارا به رفتار جنسی میپردازند.

• ثالثا در این روش افراد بصورت زوجی تحت درمان قرار میگیرند و نه بصورت تکی.

• به نظر میرسد این درمان در برطرف کردن کژکاریهای انگیختگی و ارگاسم زنان و مردان کاملا موثر باشد و اگر نه همه ولی اغلب کژکاریهای جنسی را در مدتی کوتاه قابل درمان کرده است و یا بهبودی زیاد حاصل شده است.

• تمرکز بر احساس راهبرد اساسی درمان جنسی مستقیم برای برانگیختگی آسیب دیده بر زنان و کژکاری نعوظی در مردان است.

• فرض بنیادی تمرکز بر احساس این است که وقوع اضطراب در مدت آموزش جنسی مانع از برانگیختگی و لذت جنسی میشود.

• در زن اضطراب مانع از روان سازی و تورم و در مرد جلوی نعوظ را میگیرد.

• اهداف درجه اول درمان عبارتند از کاهش اضطراب و بازگرداندن اعتماد به نفس و هدف نزدیک بوجود اوردن یک تجربه موفقیت آمیز در آمیزش جنسی است.

البته این امر زمانی تحقق میابد که فشارهای مربوط به انگیختگی و ارگاسم به حداقل رسیده باشند. تمرکز بر احساس سه مرحله دارد : لذت بردن،تحریک تناسلی،آمیزش بدون فشار

• به یک زوج در جریان درمان گفته شد که در مرحله اول فعالیت جنسی به تماس آرام و نوازش بدن بدون آمیزش جنسی و ارگاسم محدود شوند و بعد از سه جلسه لذت بردن از اینکار گفته شد در مرحله بعدی بازی تناسلی آرام و شوخ انگیز به لذت بردن اضافه شود ولی به شوهر اجازه داده نشد نوازشهای ارگاسم گرا داشته باشد و ارگاسم هنوز ممنوع است. در هر دو مرحله پاسخ این دو زوج بسیار مثبت بود و هر دو احساس لذت عمیق میکردند و برانگیخته میشدند و دوست داشتند وارد مرحله بعدی یعنی آمیزش جنسی بدون فشار بشوند و بالاخره وارد مرحله سوم شدند و از آنها خواسته شد آمیزش را آغاز کنند ولی نباید هیچ فشاری برای داشتن ارگاسم به یکدیگر وارد کنند.

• علاوه بر این حساسیت زدایی منظم نیز میتواند در افزایش دادن میل و ارگاسم بویژه در زنان مبتلا به اضطراب جنسی موثر باشد.

• گزارش هاس مسترز و جانسون درصد موفقیت ها را گزارش نمیدهند بلکه به درصد شکستها اشاره میکنند. مثلا اگر گزارش میدهند که 24 درصد زنان بعد از اموزش تمرکز بر احساس بهبود نیافتند این جمله با جمله” 75 درصد بهبود یافتند برابر نیست از این گذشته در این گزارشها میزان بهبود یعنی بهبود کم یا زیاد یا کامل گزارش نشده اند.

MASTEROFSEXعکس راست واقعی و عکس چپ سریال تلویزیونی است.