عملکرد جنسی

کژکاری و اختلال های جنسی

لایه ۵ : عملکرد جنسی

• وقتی شما با شریک جنسی خود تنها و راضی هستید، چه اشکالی میتواند وجود داشته باشد.

• پاسخ جنسی در مردان و زنان از سه مرحله تشکیل میشود:

1- میل شهوانی و انگیختگی: انواع محرک های لامسه ای و دیداری و خیالپردازی موجب انگیختگی میشوند
2- برانگیختگی جسمانی : شامل نعوظ آلتی در مرد و روان سازی و تورم مهبلی در زن
3- ارگاسم

• هریک از این سه مرحله یا همه این زمینه ها میتواند مشکلاتی را برای فرد بوجود آورد که ما آنها را کژکاری جنسی یا ناتوانی جنسی مینامیم.
• این اختلال میتواند همیشگی یا اکتسابی باشد. یا فقط به یک موقعیت محدود باشد . یا در تمام موقعیتها روی دهد . ممکن است به ندرت یا در تمام اوقات روی دهد.
برای مثال ناتوانی در نعوظ میتواند بعد از سالها آمیزش جنسی رضایت بخش ایجاد شده باشد، یا در همان اولین آمیزش جنسی، و نیز فقط با شریک جنسی باشد، یا با تمام زنها روی دهد، و نیز میتواند فقط گاهی اوقات، یا تمام اوقات که فرد میکوشد رخ دهد.

1. پاسخ جنسی مرد

• میدانیم انگیختگی جنسی در مرد موجب برانگیختگی عصبهای پاراسمپاتیک در نخاع شوکی را تحریک میکند و این عصبها رگهای خونی آلت تناسلی را کنترل میکنند.
• این رگها بطور چشمگیری گشاد میشوند و خون سرشار از اکسیژن در آنها جریان می یابد و موجب نعوظ میشود.
• سیستم دریچه های موجود در سیاهرگ ها اجازه نمیدهد که این خون آلت تناسلی را ترک کند
• وقتی که رشته های اعصاب پاراسمپاتیک بازداری میشوند، رگها تخلیه شده و افت سریع نعوظ روی میدهد.
• در مردان انزال از دو قسمت تشکیل میشود که به سرعت زیاد در پی هم واقع میشوند برون ریزی و انزال.
• برخلاف انگیختگی و نعوظ، ارگاسم توسط دستگاه عصبی سمپاتیک کنترل میشود که مخالف دستگاه عصبی پارا سمپاتیک عمل میکند.
• برون ریزی زمانی روی میدهد که اندام های تناسلی کاملا منقبض شده باشند و این مرحله سریعا انزال را در پی دارد که طی ان عضلات قدرتمند انتهای آلت تناسلی به شدت منقبض شده و اسپرم را از آلت تناسلی پرتاب میکند. در مدت انزال این عضلات بصورت بازتابی با فواصل 0.۸ ثانیه منقبض میشوند.
• بعد از ارگاسم مرد برخلاف زن بی پاسخ میشود یا برای مدتی به تحریک جنسی بیشتر پاسخ نمیدهد.
• این مدت از چند دقیقه تا چند ساعت فرق میکند و وقتی مرد مسن تر میشود این مدت افزایش می یابد.

2. پاسخ جنسی زن

• محرکهای ظریف و تماس آرام برای زنان در آغاز برانگیزاننده تر از تحریک مستقیم است.
• بعد از تحریک در مرحله دوم مهبل باد کرده و کلیتوریس متورم میشود و روان سازی در جداره مهبل واقع میشود و از این راه دخول آلت تناسلی را آسانتر میکند.
• چنانچه برانگیختگی ادامه یابد جداره رحم از خون پر شده و رحم بزرگ میشود. این آماس شدن خون و تورم به مقدار زیاد لذت جنسی را افزایش میدهد و زمینه را برای ارگاسم اماده میسازد.
• ارگاسم در زنان از یک رشته انقباضهای بازتابی عضلات پیرامون مهبل تشکیل میشود.
• این عضلات بطور موزون با فواصل 0.۸ ثانیه ای در برابر بافت آماسیده پیرامون مهبل منقبض میشوند و از این راه موجب احساس وجدآور ارگاسم میشوند.
• ارگاسم بوسیله تحریک کلیتوریس راه اندازی میشود و بوسیله انقباض مهبل نشان داده میشود.

3. اختلال عملکرد جنسی
و عدم پاسخ دهی جنسی در زنان

• چون میل جنسی و برانگیختگی جسمانی در هم تنیده شده اند، آنها را با هم بررسی میکنیم.
در زنان، فقدان میل جنسی و اختلال برانگیختگی جسمانی در موقعیتهای مناسب عدم پاسخدهی جنسی نامیده میشود.
• برخی از نشانه ها بدین قرار است که ممکن است زن خیال پردازیهای جنسی نداشته باشد یا از آمیزش لذت نبرده و آن را عذاب بداند. و زمانیکه او تحریک شده مهبلش روان نمیشود
و کلیتوریس اش بزرگ نمیشود. رحمش متورم نمیگردد. و نوک پستآنهایش سفت نمیگردند.
اغلب اوقات بجای اینکه او خودش را در عمل جنسی رها کند، صرفا تماشاگر میشود. و وقتی که او خودش را تحریک نشده می یابد، درباره قابلیت جنسی خود و آنچه شریک جنسی اش درباره او فکر میکند نگران میشود.
او فکر میکند: حتما او تصور میکند من سرد مزاجم؟. آیا او واقعا لذت میبرد؟ آیا من به اوج لذت جنسی میرسم؟
او بیرون گود میماند و به بررسی و مشاهده این موضوع میپردازد که او و شریک جنسی اش چگونه واکنش میکنند.
ترس از ناکامی و جستجو کردن نشانه های ناکامی و مانند یک قاضی نظارت کردن بر همخوابگی میتواند آمیزش جنسی لذتبخش را کاهش داده و مشکلات انگیختگی و ارگاسم را بدتر کند.
چنین زنی ممکن است در تمام موقعیت ها یا فقط در موقعیت های خاص بدون پاسخ باشد
مثلا اگر مشکل موقعیتی داشته باشد، امکان دارد از پیشروی های جنسی همسرش خشمگین یا متنفر شود. ولی زمانیکه یک مرد جذاب خارج از دسترس، دست او را لمس کند، ممکن است وی فورا احساس برانگیختگی نموده و ترشح کند.
• واکنش زنان به این مشکل فرق میکند.
برخی زنان آمیزش جنسی ملال آور و بدون هیجان را صبورانه تحمل میکنند و امیدوارند هرچه زودتر شریک جنسی آنها انزال کند.
برای یک زن در حالیکه همسرش لذت زیادی میبرد ولی خود او لذت کمی را میبرد میتواند ناکام کننده و بیگانه کننده باشد.
و سرانجام برخی زنان ممکن است از آمیزش جنسی اجتناب کنند. مثلا بیماری را بهانه قرار دهند یا قبل از خوابیدن مشاجره راه بیندازند.
• واکنش مردان به عدم پاسخدهی جنسی زن نیز فرق میکند.
برخی از مردان بر اساس این اعتقاد غلط که زنها از آمیزش جنسی لذت نمیبرند ممکن است آن را پذیرفته و انتظار ان را داشته باشند.
مردان دیگر ممکن است مشکل همسرشان در این زمینه را به ناکارامدی خود نسبت دهند و یا همسر خود را به این کار وادارند که این میتواند عدم پاسخدهی را بیشتر کند.
بسیاری از زوجها نیز به رغم این مشکل زندگی زناشویی خوبی دارند و بدون اینکه زن اصلا به شوهرش پاسخدهی جنسی داشته باشد مادام العمر با هم زندگی کنند.

4. کژکاری نعوظی در مردان

• این کژکاری نعوظی (عنن) بصورت ناتوانی مکرر در داشتن یا حفظ نعوظ برای آمیزش جنسی تعریف میشود، که میتواند شرم آور، ناکام کننده، و مخرب نیز باشد. زیرا عزت نفس مردان در
بین اغلب فرهنگ ها مستلزم داشتن عملکرد جنسی خوب است.
• در این حالت نیز مرد در مدت آمیزش جنسی تماشاگر میشود، او از نظر روانی به گذشته بر میگردد، و فکر میکند: آیا این بار نیز همچون گذشته نمیتوانم به نعوظ دست یابم؟ شاید او فکر میکند که من دیگر مرد نیستم؟ آیا او واقعا لذت میبرد یا فقط تظاهر میکند؟ این ترسها باعث میشود که حفظ کردن نعوظ برای او مشکلتر شود.
• کژکاری میتواند اولیه یا ثانویه باشد، یا ویژه یک موقعیت خاص و یا کلی باشد. در حالت اولیه مرد هرگز نمیتواند به نعوظ کافی برسد در حالت ثانویه مردان مبتلا این توانایی را از دست داده اند. کژکاری میتواند ویژه موقعیت خاص باشد مثلا مرد میتواند حالت نعوظ را با یک شریک جنسی حفظ کند ولی با دیگری قادر به انجام آن نباشد.
برخی مردان ممکن است در مدت نوازش به نعوظ برسند ولی در مدت آمیزش نتوانند ان را حفظ کنند.
چنانچه کژکاری کلی باشد مرد نه در هیچ موقعیتی و نه با هیچ کسی نخواهد توانست به نعوظ برسد.
این برای یک مرد مهم و دلگرم کننده است که بداند یک بار ناکامی به هیچ وجه به معنی کژکاری نعوظی نیست، زیرا کژکاری نعوظی حتما باید تکرار شود.
تقریبا هر مردی بویژه زمانیکه خسته یا ناراحت است نمیتواند به نعوظ دست یابد یا آن را حفظ کند.

5. کژکاری ارگاسمی در زنان

• برخی زنان به مرحله سوم پاسخ جنسی نمیرسند.
زنان نادری هستند که صرفا با داشتن خیالپردازی جنسی بدون هیچگونه تحریک جسمانی میتوانند به ارگاسم دست یابند.
زنانی وجود دارند که با پیش نوازش احساساتی به اوج لذت جنسی میرسند.
زنان دیگری هستند که در طول آمیزش جنسی میتوانند به ارگاسم برسند زنان دیگری هستند که باید برای رسیدن به اوج لذت جنسی، نیاز به تحریک طولانی و عمیق کلیتوریس دارند . در نهایت ۱۰ درصد از زنان به اوج لذت جنسی نمیرسند.
• زنان غیر ارگاسمی اغلب سایق جنسی نیرومندی دارند. آنها ممکن است از پیش نوازش لذت ببرند. و به مقدار زیاد ترشح کنند. و احساس دخول آلتی را دوست داشته باشند. اما زمانیکه این زنان به اوج لذت جنسی میرسند، ممکن است خوداگاه شوند، و درباره خود قضاوت کنند، ممکن است آنها از خود بپرسند جای شگفتی است اگر من به اوج لذت جنسی برسم.
این کار زیاد دارد طول میکشد، او از آن بیزار خواهد شد، ناکامی، رنجش، و تضعیف رابطه جنسی و محبت آمیز یک زوج، زنان غیر ارگاسمی را بسوی درمان میکشاند.
• ناکامی در رسیدن به ارگاسم میتواند اولیه باشد، بطوریکه ارگاسم هرگز روی نداده است، یا ثانوی باشد بطوریکه ارگاسم از دست داده میشود و میتواند ویژه موقعیت خاص یا کلی باشد
مثلا به هنگام استمنا در تنهایی و نه موقع آمیزش جنسی واقع شود.

6. کژکاری ارگاسمی در مردان
انزال زودرس

• اغلب مردان گاهی اوقات سریعتر از آنکه شریک جنسی آنها دوست داشته باشد انزال میکنند اما این با انزال زودرس برابر نیست .
انزال زودرس عبارتست از ناتوانی همیشگی در اعمال هرگونه کنترل بر انزال بطوریکه وقتی مرد تحریک جنسی میشود بسیار سریع به ارگاسم میرسد.
این احتمالا شایعترین مشکل جنسی مردان است که میتواند موجب بروز آشفتگی در زندگی جنسی یک زوج شود.
مردی که نگران است که به محض تحریک شدن ، انزال به او دست میدهد ممکن است در حساس بودن و پاسخده بودن به همسرش مشکل داشته باشد
و همسرش ممکن است که احساس کند که طرد شده و او را مردی بی احساس و سرد تلقی کند.
انزال زودرس درمان نشده اغلب اما نه همیشه کژکاری نعوظی را در پی دارد.

7. کژکاری ارگاسمی در مردان
انزال دیررس

• کمتر از انزال زودرس شایع است.
غالبا مرد ممکن است در مدت استمنا یا پیش نوازش به راحتی انزال کند اما آمیزش جنسی ممکن است به مدت نیم ساعت یا بیشتر بدون انزال ادامه یابد.
برخلاف عموم مردم توان انزال دیررس این مردان را در جایگاه تحسین بر انگیز قرار نمیدهد.
ممکن است شریک جنسی این مردان احساس کند که بی مهارت و طرد شده است.
ممکن است چنین مردی تظاهر به ارگاسم کند و اضطراب زیاد توام با افکار خوداگاهانه داشته باشد او ممکن است فکر کند اشکالی در من وجود دارد .
فرد مبتلا به انزال دیررس تماس خود را بسیار برانگیزنده میابد ولی ممکن است نسبت به تماس شریک جنسی خود با آلتش بی حس باشد .
انگیختگی روانی او با انگیختگی فیزیولوژیکی نعوظی وی هماهنگ نیست.
گاهی اوقات انزال دیررس کژکاری نعوظی ثانوی را در پی دارد.

8. علتهای جسمانی کژکاری جنسی

• اختلال میل جنسی در مردان و زنان میتواند ناشی از عوامل جسمانی زیر باشد:

o پیر شدن
o مصرف داروهایی که به هورمونها جنسی صدمه میزند.
o الکل داروهای مخدر و ماری جوانا
o داروهای تجویزی مثل داروهای ضد حساسیت مفرط
o آرام بخشهای ضعیف و قوی
o بازدارنده های جذب MAO ،
o داروهای آنتی هیستامین

• قابلیت زن برای انگیختگی جنسی میتواند در اثر صدمات و نابهنجاریهای جسمانی اندامهای تناسلی، عدم توازن هورمونی ، اختلالهای عصب شناختی، و التهابها آسیب ببیند.
• گردش خون ضعیف باعث میشود اکسیژن کافی به خون موجود در آلت تناسلی نرسد
• کاهش تستوسترون میتواند موجب مشکلات کژکاری نعوظی شود.
• از ۱۰۵ بیمار ۳۵ درصد آنها به اختلالهای محور غده هیپوفیز- هیپوتالاموس – غده جنسی مبتلا بودند و ۹۰ درصد آنها با درمان زیستی توانمندی خود را بازیافتند.
• همه ما تقریبا ۱۰۰ دقیقه در شب خواب میبینیم. در مرد تقریبا همیشه خواب دیدن با نعوظ همراه است .
• ما مطمئن نیستیم که چرا این حالت رخ میدهد اما اگر مردی که مشکل کژکاری نعوظی دارد در مدت خواب دیدن یا هنگام بیدار شدن در صبح نعوظ داشته باشد، علت مشکل او روانی
است نه جسمانی.

9. علتهای روانی کژکاری جنسی

• مشکلات روانی علت اکثریت کژکاریهای جنسی است.
• حالتهای هیجانی منفی به پاسخ دهی جنسی آسیب میرسانند. مثلا با ترس یا عصبانی شدن زن هنگام آمیزش جنسی پاسخ دهی احشایی آسیب میبیند و یا ترس و احساس فشار مرد در هنگام رابطه جنسی ممکن است باعث شود جریان خون کافی برای ایجاد نعوظ وجود نداشته باشد.