نقش جنسی

کژکاری و اختلال های جنسی

لایه ۴ : نقش جنسی

• این لایه ابراز علنی هویت جنسی است
• آنچه فرد میگوید یا انجام میدهد برای اینکه نشان دهد زن است یا مرد.
• در دنیای امروز اختلالهای نقش جنسی وجود ندارد.
• مردان دل رحم و زنان خشن، پرستاران مرد و کارگران ساختمانی زن بصورت افرادی که به مشکلات جنسی مبتلا هستند تلقی نمیشوند.
• بین پسران و دختران جوان تفاوتهای نقش بسیاری وجود دارد
• در دو سالگی پسرها دوست دارند ماشین بازی کنند و دخترها عروسک بازی.
• در سه ساللگی کودکان از کلیشه های جنسی برای لباس اسباب بازی مشاغل بازیها و ابزارها و تمایلات اگاهند
• در سه سالگی کودکان با همسالان هم جنس خودشان بازی میکنند.
• در چهار سالگی اغلب دختران دوست دارند معلم پرستار منشی و مادر باشند
• در حالیکه اغلب پسران دوست دارند مشاغل مردانه انتخاب کنند.
• تبیین معمول اینست که کودکان نقشهای جنسی را از والدینشان می آموزند
• باید یادآور شد که والدین اتاقهای دختران را به رنگ صورتی و در کنار تخت آنها عروسک و اتاقهای پسران را به رنگ آبی و تفنگهای اسباب بازی در آن میگذارند.
• بازی کودکان حتی زمانیکه والدین آنها در سیاست و رفتار دو جنسیتی باشند قویا با توجه به جنسیت آنها کلیشه شده اند.
• اگر به پسر ها گفته شود که بازی با عروسک خوب است آنها صرفا به این گفته توجه نمیکنند و فعالانه در برابر آن می ایستند.
• یا اگر معلمی سعی کند کودکی را به دست کشیدن از اسباب بازی متناسب با جنسیت ترغیب کند موجب مقاومت و اضطراب و تشویش بویژه در پسرها میشود.
• به نظر میرسد که این یافته ها این باور را که فشار اجتماعی در درجه اول نقشهای جنسی را می آفرینند رد میکند.
• اگر فشار اجتماعی آن را بوجود می اورد پس فشار اجتماعی توسط والدین و معلمان متعهد باید آن را کاهش دهد ولی این امر به اثبات نرسیده است.
• اگر فشار اجتماعی نقش قابل توجهی در ایجاد نقشهای جنسی ایجاد نمیکند یک عامل تعیین کننده حداقل تا اندازه ای میتواند هورمونهای جنینی باشد.

• دو نوع شاهد برای این امر وجود دارد
• -در یک بررسی ۷۴ مادر برای جلوگیری از سقط جنین در مدت حاملگیشان داروهای تجویزی مصرف کردند که از ویژگی مختل کردن هورمون نرینه ساز آندروژن برخوردار بود. وقتی فرزندان این مادران ۱۰ ساله شدند، بازیهای مورد علاقه شان با گروه گواه مقایسه شد. بازیهای پسر ها کمتر مردانه و بازیهای دختر ها بیشتر زنانه بود.
• -در بیماری ای که جنین های دختر را با اندروژن اضافی شستشو میدهند دختران هنگام کودکی اسباب بازیهای کلیشه ای مردانه و بازیهای خشن و پر جنب و جوش را دوست دارند.
• با توجه به این مسائل میتوان به غلط سریعا نتیجه گرفت که نقش های جنسی از نظر زیستی عمیق و تغییر ناپذیرند، زیرا هنگامیکه کودکان بزرگ میشوند، این کلیشه ها ضعیفتر و و ایستادگی در مقابل آنها آسانتر میشود .
• گرچه واداشتن کودک برای اینکه دو جنسیتی باشد، فورا موثر واقع نمیشود، ولی میتواند اثر دیر رس داشته باشد. زمانیکه کودکان بزرگ میشوند، آنهایی که توسط والدین دو جنسیتی پرورش یافته اند، خود به دو جنسیتی شدن گرایش می یابند. حمایت از تمایلات عقلانی در دخترها و صمیمیت و دلسوزی در پسرها و مواجه کردن کودکان با انواع نقشها میتواند در نهایت امر موثر واقع شود اما فقط در دراز مدت.
• این نکته ای مهم و قابل درک است که کودکان دنیا رو سیاه و سفید میبینند.
من یا دخترم یا پسر.
چیزی بین این دو وجود ندارد اگر من عروسکها را دوست دارم پس نازک نارنجی هستم.
اینها عقایدی هستند که عمیقا از آنها دفاع میشود .
به نظر میرسد که کودکان سائقی برای پیروی کردن دارند که ممکن است منشا آنها در مغز جنینی نهفته باشد.