هویت جنسی

کژکاری و اختلال های جنسی

لایه ۱ : هویت جنسی و اختلال نارضایتی جنسی
Transsexualism

• هویت جنسی تقریبا همیشه با اندام تناسلی ما مطابقت دارد.  ولی اگر مردی با وجود داشتن آلت مردی و یک جفت کروموزوم XY احساس میکند زنی است که در کالبد مرد گرفتار آمده و میخواهد از شر اندامهای تناسلی خود خلاص شود. و یا زنی که احساس میکند مردی است که در کالبد زن گرفتار شده است و طالب زندگی کردن همچون مردان است مبتلا به اختلال نارضایی جنسیتی هست.
• این بدن ، اغلب افراد مبتلا به این اختلال را منزجر میکند .  تصور اینکه آنها مجبورند تمام عمر در این بدن بمانند آنها را نا امید میکند. گاه به فکر خود کشی می اندازد و گاهی اندامهای تناسلی خود را قطع یا ناقص میکنند.

• ناراضیان جنسیتی مرد ۴ نوع سوابق جنسی دارند :

o از نظر جنسی جذب مردان یا زنان یا هر دو نمیشوند.

o در یک مطالعه روی ناراضیان جنسی تقریبا سه چهارم آنها خیال پردازیهای جنسی درباره مردان داشتند. و یک سوم آنها با مردان رابطه جنسی داشتند. و ۱۵ درصد آنها فقط به زنان گرایش داشتند .  ناراضیان جنسیتی غیر جنسی انکار میکردند که اصلا تمایلات جنسیتی نیرومند دارند و صرفا درباره میل زندگی کردن بصورت زنان و خلاص شدن از شر اندامهای تناسلی مردانه شان اشتغال ذهنی شان بوده است و آنها تجربه جنسی ناچیز یا هیچ تجربه ای نداشتند.
• تعداد نارضایان جنسی شاید کمی بیشتر از یک نفر از هر ۱۰۰۰۰۰ نفر باشد.
• فرض بر اینست که قسمت اعظم هویت جنسی در ماه دوم تا چهارم حاملگی از فرایند هورمونی ناشناخته ای ناشی میشود. جنین از هر دو پتانسیل برخوردار است بیضه ها یا تخمدانها خیلی زود آشکار میشوند. در مرحله بعدی دو هورمون نرینه ساز از بیضه ها ترشح میشود. بعد اندامهای درونی زنانه پلاسیده میشوند و اندامهای مردانه رشد میکنند. در این مرحله چنانچه هورمونهای مردانه حضور نداشته باشند اندامهای درونی مردانه پلاسیده شده و اندامهای درونی و بیرونی زنانه ایجاد میشود و کل این فرایند تقریبا در پایان سه ماه اول حاملگی رخ میدهد.
• هویت جنسی به قدری مهم است که درمان این اختلال عبارتست از تغییر دادن بدن برای سازگار شدن با هویت آشفته.
• از داوطلب جراحی تغییر جنسیتی دوباره میخواهند ابتدا به مدت دو سال در نقش جنسیتی جدید زندگی کند
• اگر بعد از گذشت دو سال که با بیمار به عنوان زن یا مرد برخورد شده است او همچنان خواهان جراحی باشد خطرات احتمالی روان شناختی جراحی کاهش میابد.

• در تغییرات جنسی مرد به زن ترکیبی از درمان هورمونی برای بزرگ کردن سینه ها و تجزیه الکتریکی برای برطرف کردن موی صورت و جراحی برای تبدیل آلت مردی به مهبل وجود دارد.
• چون برای تبدیل کردن آلت مردی به مهبل از پوست آلت مردی استفاده میشود آمیزش جنسی در صورت موفقیت امیز بودن عمل لذت بخش است و ارگاسم بصورت احساس لذتی گرم و گاهی اوقات اسپاسم گونه در سرتاسر بدن احساس میشود.
• تعییین جنسی دوباره زن به مرد پیچیده تر بوده.
• ابتدا درمان هورمونی قاعدگی را متوقف میسازند و بعد برای برداشتن پستانها و تخمدآنها و ساختن آلت مردی اقدامات جراحی صورت میگیرد
• ولی چنین آلتی به حالت نعوظ در نمی آید و برای امیزش جنسی باید از عضو مصنوعی استفاده شود.
• بررسی پیگیری درازمدت صدها بیمارحاکی از آن است که گرچه جراحی تعیین جنسی دوباره چندان ایده آل نیست. ولی امید زیادی را در ناراضیان جنسیتی ایجاد میکند. و اغلب بیماران بسیار خشنودتر و با زندگی جدید خود بسیار خوب سازگار میشوند. ازدواج میکنند. آمیزش جنسی دارند.
• البته قادر به تولید مثل نیستند و باید فرزندی را اختیار کنند. زیرا هیچ جراحی نمیتواند اندامهای تولید مثل درونی را پیوند بزند.