درمان دو قطبی

درمان دو قطبی

• درمان عالی برای دو قطبی و مانیا به تنهایی لیتیوم کربنات نمک معدنی ساده است.
• با مصرف آن نشانه های ۸۰ درصد افراد مبتلا به افسردگی دو قطبی کاملا یا تا اندازه ای برطرف میشود.
• با این حال لیتیوم عوارض جانبی مهلکی دارد و حتما باید تحت نظر روانپزشک باشد.  چون حالت نشئگی را از مرحله مانیک دو قطبی میگیرد.

بیماران پیش از موقع درمان را متوقف میکنند.