اختلالات افسردگی

اختلالات افسردگی در DSM-5 اختلالات افسردگی شامل موارد زیر است: 1. اختلال بی­نظمی خلق اخلالگر، 2. اختلال افسردگی اساسی، 3. اختلال افسردگی مداوم (افسرده­ خویی)، 4. اختلال ملال پیش از قاعدگی، 5. اختلال افسردگی ناشی از مواد/دارو، 6. اختلال افسردگی ناشی از بیماری جسمانی دیگر، 7. اختلال افسردگی مشخص دیگر، 8. اختلال افسردگی نامشخص. برخلاف … Continue reading اختلالات افسردگی