اختلالات روانی

 کلیاتی در مورد اختلال های روانی

 

1- فهرست كامل اختلالات روانى

    
2- اختلال های روانی در دسته بندی Millon

 

3- اختلال های روانی در فهرست Thomas Szasz

 

4- فروپاشى ذهنى

 

5- دی‌اس‌ام-۵     DSM5

اختلالات عصبی – رشدی

طیف اسکیزوفرنی و اختلالات روان پریشی

اختلالات دوقطبی و اختلالات مربوط به آن

اختلالات افسردگی

اختلالات اضطرابی

 

mental disorders-farsi

6- فهرست طبقه بندی شده اختلالات مهم روانی

 

اختلالات اضطرابی

1. اختلال تنش حاد
2. اختلال وحشت
3. ترس از مکان های شلوغ بدون سابقه اختلال وحشت
4. هراس اجتماعی
5. هراس خاص (هراس ساده)
6. اختلال وسواسی- اجباری
7. اختلال تنش پس از مصیبت
8. اختلال اضطراب عمومی

اختلالات شخصیتی

1. اختلال شخصیتی اوهامی
2. اختلال شخصیتی اسکیزوئید
3. اختلال شخصیتی شبه شیزوفرنی
4. اختلال شخصیتی ضد اجتماعی
5. اختلال شخصیتی مرزی
6. اختلال شخصیتی نمایشی
7. اختلال شخصیتی خودشیفتگی
8. اختلال شخصیتی انزوا طلبی
9. اختلال شخصیتی وابسته
10. اختلال شخصیتی وسواسی- اجباری

اختلالات خلقی

1. اختلال افسردگی اساسی.
2. اختلال دو قطبی (افسردگی جنون)
3. اختلال خُلق چرخه ای
4. اختلال افسردگی مزمن

اختلالات روان پریشی

1. شیزوفرنی یا اسکیزوفرنی
2. اختلال هذیانی
3. اختلال روانی کوتاه مدت
4. اختلال اسکیزوفرنی مانند
5. اختلال اسکیزوافکتیو
6. اختلال روان پریشی مشترک

اختلالات دوران کودکی

1. اختلال عدم توجه و بیش فعالی
2. اختلال اَسپرگر
3. اختلال درخودماندگی
4. اختلال سلوک
5. اختلال نافرمانی مقابله ای
6. اختلال اضطراب جدایی
7. اختلال تورت

اختلالات خوردن

1. بی اشتهایی عصبی
2. پرخوری عصبی

اختلالات شناختی

1. هذیان
2. زوال عقل مرتبط با اعتیاد به الکل
3. دمانس از نوع آلزایمر
4. زوال عقل

اختلالات مربوط به مصرف مواد

1. وابستگی به الکل
2. وابستگی به آمفتامین
3. وابستگی به شاهدانه
4. وابستگی به کوکائین
5. وابستگی توهم زایی
6. وابستگی استنشاقی
7. وابستگی به نیکوتین
8. وابستگی به مواد
9. وابستگی به فنیسیکلیدین
10. وابستگی به داروهای آرامبخش
.

اختلال تنظیم شرایط

 

اصطلاح ها و لغت نامه روانشناسی – pdf  – لغت نامه روانشناسی