روابط بین فردی

روابط بین فردی با افراد OCPD

2015-11-13 23.56.33

در مجادله با کسی که OCPD دارد ، فرد غیر OCPD با انگیزه تمام به دنبال بسته شدن بحث است. در این روند، تلاش برای حل اختلاف غیر ممکن است.

غیر OCPD هر دقیقه که بگذرد، میبیند که بیشتر در باتلاق فرو می رود. انگار که تلاش برای پیدا کردن راه حل، مکافات جرم است.

در یک رابطه نزدیک، مواجهه با وضعیت مذکور سردرگمی و ترسناکی را به همراه دارد.

طرف غیر OCPD فقط می خواهد بحث به پایان برسد، و لذا محکوم به عدم تمایل به حل اختلاف میگردد.

در این جا، فرد OCPD احساس می کند نیاز به حل واضح و مطلق موضوع دارد. نیاز به وضوح کامل و مناسب و با سرعت.

توافق با وجود اختلاف نظر بین دو نفر، در حیطه راه حل معقول جهان OCPD نیست.

برای بسیاری از کسانی که تماس نزدیک با فرد مبتلا به OCPD دارند، یک تجربه فراگیر بیماری زا را تحمل می کنند.

بودن با OCPD، مانند راه رفتن در یک میدان مین است. غیر OCPD هرگز نمی داند چه گامی بردارد تا مجبور به پرداخت یک جریمه بزرگ عاطفی سنگین به بهانه عبور از استانداردهای سفت و سخت OCPD نشود.

این تهدید همیشگی مقدار زیادی بیم و خشم و تنش ایجاد می کند. این مین ها می توانند در ارتباط با موضوعات به ظاهر تصادفی باشند.

در وضعیت روابط زناشویی یا خانوادگی تفرقه بیشتر از این احساس می شود.

از آنجا که ایدئولوژی و صحت عمل، بر عشق و وفاداری اولویت دارد، روابط خانوادگی به تفرقه و جدایی می انجامد.

همسران OCPD همواره در معرض انتقادات و پیشنهادات به شیوه ای غیر دوستانه و تکراری هستند.

در روابط میان فردی، همه تمایل و امید زیادی به صرفنظر طرفمان از اشتباهات کوچکمان داریم. ولی افراد با OCPD تمایلی به قبول جایز الخطا بودن ندارند، چون همه باید کامل باشند.

اغلب افراد خود را در حضور یک فرد مبتلا به OCPD در تضاد بر سر مسائل و موضوعات به ظاهر بی اهمیت می بینند.

جای تعجب نیست این سبک از تعامل، اثرات مخربی بر روی اکثریت بزرگی از روابط افراد با OCPD داشته باشد.

تمایل مزمن OCPD برای پیدا کردن مقصر و نقص در دیگران، به خصوص کسانی که به اندازه کافی به آنها نزدیک اند زیاد است.

برای مبتلا OCPD، غیر معمول نیست که شریک زندگی خود را از منفعلان و غیر متعارضان انتخاب کند.

برای ارتباط طولانی مدت، تقریبا ضروری است که شریک زندگی وی عمیقا انعطاف پذیر و وابسته باشد، که این در زنان در حال تکامل جامعه غربی امروز بسیار بعید است، ولی در ایران به وفور یافت میشوند.

افکار و اعمال اجتنابی در OCPD زیاد است. زمانی که استانداردهای کمال به سمت نقص شریک یا سبک زندگیش معطوف شود، ویرانی به بار می آورد.

پایان دادن به روابط آشکار است، و به طور معمول روابط با الگوی OCPD شکست خورده است.

وجود OCPD اثرات مخربی بر روابط دارد. رابطه با درمانگر هم متاسفانه چنین است. به درمانگران توصیه می شود باید در برخی موارد به کمال طلبی OCPD حمله کند.