ویژگی ها

صفات و ویژگی های OCPD
اختلال شخصیت وسواسی جبری

اشخاص با اختلال شخصیت وسواسی جبری لزوما تمام صفات و ویژگی های زیر را نشان نمی دهند.

وجود یک یا چند صفت بیانگر OCPD نیست. ارائه این صفات و ویژگی ها صرفا جهت اطلاع اعضای خانواده فرد OCPD است.

 

1. احساس بیگانگی و ناهمبستگی – عمل قطع و یا تداخل بین روابط فرد با دیگران.

2. بیان کلمات “همیشه” و “هرگز” – بیاناتشان اغلب حاوی کلمات “همیشه” و “هرگز” می باشد. صفر و صدی اند. اهل یا همه یا هیچ. اما معمولا محق نیستند.

3. خشم – اغلب احساس خشم حل نشده و اغراق آمیز دارند. فکر میکنند که به آنها ستم شده، و یا مورد آزار قرار گرفته، یا نادیده گرفته شده اند.

4. اجتناب – خروج از روابط با افراد دیگر، به عنوان یک اقدام دفاعی و پیش دستی برای کاهش خطر طرد شدن، و یا در معرض انتقاد و مسئولیت قرار گرفتن.

5. سرزنش – شناسایی فرد یا افراد مقصر مسئول ایجاد مشکلات، به جای شناسایی راه حل برخورد با مشکل.

6. فاجعه انگاری – عادت به فرض “بدترین حالت” و توصیف نامناسب مشکلات جزئی یا متوسط. مسائل را فاجعه می پندارند.

7. گفتارهای چرخه ای – استدلال بی وقفه بی پایان. تکرار الگوهای مشابه بی نتیجه.

8. انکار – اعتقاد و یا تصور آنکه که برخی سوانح یا شرایط دردناک رخ نداده یا اتفاق نیافتاده.

9. افسردگی – اغلب با علائم افسردگی تشخیص داده میشوند.

10. محق بودن – انتظار غیر واقعی، یا نامناسب از شرایط مطلوب زندگی و برخورد مطلوب از سوی دیگران.

11. احتکار – نگهداری اقلام به حدی که مخل آسایش، امنیت و کیفیت زندگی و بهداشت شود.

12. هیجانی – واکنش های نامناسب بیش از حد به اخبار بد و نا امیدکننده، که منجر به انحراف توجه از مشکل واقعی میگردد.

13. حیله گری- چرخاندن رفتار و تفکر یک فرد به منظور رسیدن به یک هدف پنهان شخصی.

14. نوسانات خلقی – چرخش سریع و غیر قابل پیش بینی احساسات عاطفی.

15. ایجاد حالت باخت-باخت – افراد را به انتخاب بین دو گزینه بد وامیدارند.

16. شی انگاری – عمل برخورد با یک شخص یا یک گروه همانند یک اشیا.

17. حملات وحشت – دوره های کوتاه و شدید ترس و اضطراب، اغلب با علایم فیزیکی، مانند تکان دادن ها، تعریق و لرز.

18. رفتار منفعل-تهاجمی – ابراز احساسات منفی به صورت غیر فعال و بزدلانه.

19. کمال طلبی- برخورد بیمارگونه با خود یا دیگران برای رسیدن به یک استاندارد، نظم، و موفقیت دست نیافتنی، ناپایدار و غیر واقعی. در حالی که گاهی اوقات از استانداردهای مشترک و بدیهی زندگی غفلت میکنند.

20. فرافکنی – نسبت دادن احساسات و یا صفات خود به شخص دیگر.

21. بهره گیری از واسطه – راهی برای کنترل و یا سوء استفاده از فرد دیگر یا “انجام کار کثیف” به دست یک واسطه.

22. شل کن سفت کن – یک الگوی مزمن تخریب و برقراری نزدیکی مجدد در یک رابطه، بدون علت یا دلیل مناسب.

23. مقایسه – رتبه بندی مقایسه ای غیر ضروری و نامناسب بین افراد.

24. فراموشی گزینشی – استفاده از حافظه، یا فراموشی گزینشی انتخابی جهت تقویت باورها و تعصبات.

25. خرابکاری – اخلال آرامش و یا وضع موجود، یا تحریک به درگیری جهت منافع شخصی.

26. اقتدار گزینشی – نشان دادن انتخابی سطوح مختلف از هوش، حافظه، ابتکار، قدرت و صلاحیت با توجه به وضعیت و محیط.

27. دید سیاه و سفید – افراد و موقعیت ها را یا به طور کامل “خوب” یا به طور کامل “بد” می پندارند.

28. کارآگاه بازی – فرایند سوال، بازجویی و تحت تاثیر قرار دادن بی جهت افکار و احساسات دیگران.

29. تحریک پذیری – واکنش های عاطفی و نامناسب شدید به اقدامات، اظهارات، و یا اتفاقات ناچیز و جزئی.

30. باریک بینی – عادت و تمایل به دیدن و تمرکز بر یک اولویت خاص و غفلت و نادیده گرفتن سایر اولویت ها.