OCD با OCPDتفاوت

تفاوت OCD با OCPD 

OCD = اختلال اضطرابی وسواس مجبور
OCPD = اختلال شخصیت وسواسی اجباری

اختلال شخصیت وسواسی اجباری OCPD اغلب با اختلال وسواس OCD اشتباه گرفته می شود.

با وجود نام های مشابه، اختلال OCD یک اختلال اضطرابی است و OCPD یک اختلال شخصیتی است.

برخی افراد مبتلا به OCPD، اختلال OCD هم دارند. این دو اختلال گاهی اوقات در یک خانواده، و به همراه اختلال در غذا خوردن، دیده می شوند.

افراد مبتلا به OCPD عموما احساس نیاز به تکرار اقدامات تشریفاتی ندارند، در حالیکه این علامت در OCD بسیار شایع است.

افراد مبتلا به OCPD معمولا از تکمیل یک کار لذت می برند، در حالیکه افراد دارای OCD بیشتر اضطراب پس از عمل خود را دارند.

برخی ویژگی های OCPD در OCD هم رایج است. به عنوان مثال، کمالگرایی، احتکار و اشتغال به جزئیات (که سه ویژگی OCPD هستند)، در افراد مبتلا به OCD هم پیدا می شوند، که نشان دهنده یک رابطه خاص بین OCPD با OCD است. معکوس آن نیز صادق است. برخی علائم خاص OCD تشابه نزدیکی با OCPD دارند. این امر به ویژه در مورد علائم نظم و تقارن صادق است. افرادی که هر دو OCPD و OCD دارند، به احتمال زیاد دچار وسواس فکری و وسواس تقارن و نظم هستند.

در میان OCD نشانه شستشوی زیاد از نشانه های شایع است ولی در مقابل، افراد OCPD فاقد آن هستند.

تشابهات قابل توجهی در علائم و نشانه های OCD و OCPD وجود دارند که تشخیص بالینی آنها می تواند پیچیده شود. به عنوان مثال، معیار کمالگرایی نشانه OCPD است که در OCD و اختلال وسواس فکری هم دیده میشود.

اگرچه OCD و OCPD به ظاهر اختلالات مجزا هستند، تشابه آشکاری بین آن دو وجود دارد. در سوی دیگر، صرف نظر از شباهت های بین OCPD و OCD، تفاوت و گسست های کیفی زیادی بین این اختلالات، عمدتا در بخش عملکردی، وجود دارند.

بر خلاف OCPD، افراد OCD تهاجمی، استرس زا، وقت بری ناشی از وسواس فکری دارند که سعی می کنند با هدف کاهش استرس، عادات و وسواس خود را ادامه دهند. بنابراین، اضطراب بیشتری در ارتباط با افراد OCD وجود دارد.

در مقابل، نشانه هایی که در افراد OCPD دیده می شوند هر چند تکراری هستند، با افکار، تصورات و یا امیال دفع گرایانه مرتبط نیستند. افراد مبتلا به اختلال OCPD، افکار و نظرات خود را مناسب و درست می دانند. ولی این ویژگی های کمالگرایانه و عدم انعطاف پذیری ناشی از میل به کنترل، می تواند درد و رنج قابل توجهی را بر فرد با OCPD تحمیل نماید.

افراد مبتلا به OCPD، صرف نظر از وجود یا نبود همزمان OCD، رفتار صلب و سفت و سخت تری دارند و در پذیرش پاداش کارهایشان تأخیر نشان می دهند که ناشی از وجود تمایلات کنترل گرایانه آنهاست. سرکوب پذیرش پاداش و لذت و ارضاء فوری به منظور به دست آوردن پاداش و لذت بیشتر در آینده است.

مطالعات اخیر نشان می دهد که افرادیکه مبتلا به OCD یا OCPD هستند، 23٪ تا 32٪ بیشتر از افراد سالم مبتلا به هر دو احتلال همزمان می شوند.

 

اختلافات اساسی دو اختلال

1- بینش

افراد با OCD معمولا می دانند که افکارشان منطقی نیستند (آیا من اجاق گاز را خاموش کردم ؟ بهتر است چک کنم)، و یا (اگر من جوراب لنگه به لنگه بپوشم، چیز بدی اتفاق خواهد افتاد؟).

در مقابل، افراد با OCPD باور دارند که استانداردشان بالا و اخلاق کاریشان نه تنها مناسب است، بلکه تنها راه انجام کارهاست.

2- پریشانی

در OCD، وسواس فکری و عملى استرس زا و ناخوشایند است.

در مقابل، کسان با OCPD، برنامه سفت و سخت و قوانین و شرایطی آرام بخشتر و احساس درست بودن دارند.

3- گناه

در OCD، افراد می توانند، اما نه همیشه، موقع درخواست از دیگران، بر اساس آداب خود احساس گناه کنند. به عنوان مثال، (من می دانم برایتان زحمت است ولی با کفش داخل نیایید، اما من واقعا نیاز دارم شما این کار را انجام دهید، من خیلی متاسفم.)

از طرف دیگر، افراد OCPD فکر می کنند در خواست باید انجام شود چون درست و بهتر است.

4- اضطراب

در OCD، رفتارها اجباری است. کسی نمی تواند در برابر اقدامات فرد با OCD مقاومت کند.

کارهای مانند: چک کردن دوباره، شمارش، و یا شستشو، به کاهش اضطراب آنها می انجامد.

به عنوان مثال، یک فرد مبتلا به OCD ممکن است برنامه روز خود را بارها و بارها بررسی کند، زیرا او وحشت از فراموشی دارد.

در مقابل، فرد با OCPD ممکن است به بررسی ریز برنامه و دقیق بودن و جامع و کارآمد بودن جزییات بپردازد.

اضطراب بخشی از تصویر OCPD نیست.

5- زمان

کارهای فرد OCD هر کدام بیش از یک ساعت طول میکشد.

درست است، بخشی از تشخیص OCD می تواند این واقعیت باشد که وسواس عملی مقدار زیادی زمان صرف می کند.

از سوی دیگر، فرد OCPD، شخصیت در هم آمیخته محکم تری دارد. کمالگرایی و کنترل در OCPD بیشتر صفات ذاتیند، نه زمان بر.