وسواسی جبری

اختلال شخصیت وسواسی جبری

(Obsessive Compulsive Personality Disorder)

افراد مبتلا به اختلال شخصیت وسواس جبری،کمال طلبند و به گونه‌ ای انعطاف‌ ناپذیر و بیش از حد نگران، در کنترل تمامی جزئیات مربوط به تمامی مسائل بوده، و معتقدند باید تمامی جزئیات، دقیقاً بر سر جای خود باشند. تفویض اختیار به دیگران، از سوی آنان ناممکن است، زیرا آنان هیچ‌ گاه به دیگران این اعتماد را ندارند که از دقت کافی برخوردار باشند. زندگی آنان، توسط مقررات، برنامه‌ ها و روال ‌های انعطاف‌ ناپذیر کنترل می ‌شود. توجه بیش از حد آنان به کار، مانع از خود انگیختگی، آرمیدگی و برقراری روابط عمیق می‌ شود. آنان در زمینه مسائل مالی، هیجان‌ ها و عواطف، افرادی تنگ‌ نظر بوده، و همواره اظهار می ‌دارند که همیشه باید حرف، حرف آنان باشد.

این یک اختلال کاملا متمایز از اختلال وسواس (OCD) است، اختلال وسواس یک اضطراب است، اختلال شخصیت وسواسی یک اختلال شخصیتی.

تشخیص:

فرد تقریباً در همه جنبه ‌های زندگی به فکر نظم، ترتیب، کمال‌ گرایی، کنترل شخصی و کنترل میان فردی است و در این میان، انعطاف پذیری، گشاده نظری و صرفه جویی در وقت و انرژی قربانی می‌شود.:

1) فرد دائماً به فکر جزئیات، قواعد، فهرست ‌ها، نظم، سازمان، یا جدول‌ های زمانی است، تا جایی که هدف اصلی فعالیت مورد نظر فراموش می ‌شود.
2) کمال‌ گرایی باعث می‌شود در به پایان رسیدن پروژه ‌ها اختلال ایجاد شود (چون استانداردهایش رعایت نشده ‌اند نمی‌تواند پروژه را کامل کند).
3) به شدت خود را وقف کار می‌کند و شدیداً در تلاش است تا عملکرد خوبی در شغلش داشته باشد تا جایی که فعالیت‌ های تفریحی و دوستی‌ های خود را کنار می‌گذارد.( در صورت مضیقه مالی، این معیار در نظر گرفته نمی‌شود).
4) بیش از حد وجدان کاری دارد، مته به خشخاش می ‌گذارد و درباره رعایت اخلاق، اصول، یا ارزش‌ها انعطاف پذیری ندارد.( آداب و رسوم مذهبی و فرهنگی جزو این معیار محسوب نمی ‌شوند).
5) نمی ‌تواند اشیای کهنه یا بی ‌ارزش را دور بیندازد، حتی اگر هیچ ارزش معنوی برایش نداشته باشد.
6) دوست ندارد قسمتی از کارش را به دیگران بسپارد یا با دیگران همکاری کند مگر این که کارها را دقیقاً همان‌ طور که او می‌ خواهد انجام دهند.
7) در خرج کردن پول، هم برای خود و هم برای دیگران خسیس است و اعتقاد دارد که پول را باید برای روز مبادا جمع کرد.
8) در افکار و عقایدش سرسخت است و اصلاً حاضر نیست کوتاه بیاید.