دگر آزاری

 بیرحمی یا دگر آزاری

Sadism

اختلال شخصیتی دگر آزاری

Sadistic personality disorder

سادیسم یا تمایل به آزاررسانی قبلا به عنوان یک اختلال شناخته می‌شد، ولی اکنون از آن به عنوان یک ویژگی شخصیتی نام برده می‌شود.

در علم روانشناسی و در فرضیه‌ها و تئوری‌های رفتارشناسی، عبارت سادومازوخیسم- Sadomasochism- جایگزین هردو عبارت دیگرآزاری و خودآزاری شده و به طور عام مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تعاریف علمی این رفتارها طی دهه‌های گذشته تغییر بنیادی یافته و با توجه به تحقیقات جدید علمی، به روز و کارآمدتر شده و می‌شوند.

بنابراین، دیگرآزاری به صرف وجود داشتنش، بیماری نیست و در افراد و جوامع گوناگون مرزها و محدودیت‌های متفاوتی دارد.

سادیسم عبارت است از علاقه به آزار دادن دیگران به صورت جسمی، روانی و یا جنسی، طوری که این آزار رساندن موجب لذت و آرامش فرد آزاررسان شود.

این افراد از تحقیر و تمسخر و آزار روحی یا جسمی و جنسی افراد به خصوص در حضور دیگران لذت زیادی می‌برند و گاهی رفتارهای پرخاشگرانه یا جنایتکارانه از خود بروز می‌دهند.

از نشانه‌های فرد مبتلا به سادیسم مصمم بودن وی در آزار دیگران بدون احساس پشیمانی و ندامت پس از انجام این کار است

چهار زیرگروه برای سادیسم وجود دارد:

1. سادیسم پیش برنده و اجبار گونه،

2. سادیسم انفجاری،

3. سادیسم بزدلانه و بی جرات

4. سادیسم مستبدانه.