اعتیاد و تكانش

تكانش گری  و  اعتیاد 

 

1- اختلال انفجار ادوارى

2- خشونت هاى داخلى

3- اعتیاد به مواد

الکل

حشیش

آمفتامین – شیشه

هروئین و تریاک

مواد توهم زا

داروها

کوکائین

نیكوتین

 

4- درمان اعتیاد

روش دوازده قدم

 

5- سایر اختلالات اعتیادی

قماربازی

آتش‌ افروزی

دزدی

موکنی

خرید

اينترنت

جنون جنسى

 

 

اختلال كنترل تكانه يا وسوسه شديد

Impulse Control Disorders -ICD

 

چهار نشانه اصلى اختلال تکانه :

1- وسوسه و ميل شديد.

2- رشد تنش درونی.

3- لذت بردن آنى از انجام عمل.

4- احساس راحتى و آرامش پس از عمل.

و 5- احتمال احساس گناه.

 

اختلال کنترل تکانه ( وسوسه شديد، شهوت گونه )، ناتوانی در مقاومت در مقابل یک تکانه یا انگیز است، که برای دیگران یا خود خطرناک بوده و با احساس لذت پس از تحقق آن همراه است.

This image is taken using a Canon 20D or 350D at ISO 200 I have not used any noise reduction on this image. I develop all of my pictures in Phase One (Capture One Pro) with a sharpening setting of 65 which is low but still reveals a lot of detail without overfiltering or degenerating the image quality

 فرق بين وسواس و وسوسه:

اختلال كنترل تكانه يا وسوسه شديد مشترك هاى زيادى با اختلال وسواسى اجبارى دارد.
تفاوت اصلى بين آنها پيشگيرى از آسيب احتمالى در وسواسى ها، و نفع طلبى و لذت جويى در وسوسه اى هاست.

انواع اختلال تكانه عبارتند از:

1. اختلال انفجاری متناوب یا ادواری
2. خشونت هاى داخلى و خانوادگى
3. وسوسه شديد (جنون) دزدی
4. وسوسه شديد (جنون) آتش‌ افروزی
5. وسوسه شديد قماربازی بیمارگونه
6. وسوسه شديد (جنون) کندن مو
7. وسوسه شديد و جنون جنسى
8. اعتياد به اينترنت
9. وسوسه شديد (جنون) خرید کردن

10- اختلالات وابستگی به مواد

11- اعتیاد بیمارستان و جراحی متعدد

2016-01-03 20.26.45

مشخصه بسیاری از مشکلات روانی، از دست دادن کنترل یا عدم کنترل در شرایط خاص است.
عدم کنترل تکانه یک الگوی رفتاری است که شامل افکار بیمارگونه و ناسازگارانه، از جمله سوء مصرف مواد و یا اختلالات جنسی (آزار جنسی کودکان و ابراز وجود جنسی) است.

از دست دادن کنترل میتواند تنها جزعی از یک اختلال روانی دیگر باشد.

اختلال کنترل تکانه یک کلاس از اختلالات روانی است که با تکانشگری و عدم مقاومت در برابر وسوسه شديد همراه است. فرد با اختلال کنترل تکانه ممکن است به خود یا دیگران آسیب برساند.

در بسیاری از اختلالات روانی دیگر ویژگی های تکانشگری دیده میشود، از جمله اختلالات مربوط به مصرف مواد، ADHD، اختلال شخصیت ضد اجتماعی، اختلال شخصیت مرزی، اختلال رفتاری یا سلوک و اختلالات خلق و خوی.

اختلال جدیدی بر اساس اختلال عملکرد،تکانه ، عدم کنترل و اختلالات رفتاری مشخص و معرفی شده که مشکلات عاطفی و رفتاری را پوشش میدهد.