اختلال انفجار ادوارى

اختلال انفجار ادوارى

Intermittent Explosive Disorder IED

intermittent-explosive-disorder-ied-mood-disorder-1

اختلال انفجار ادوارى یا متناوب

در این اختلال، شخص به دفعات قادر به کنترل خشم ناگهانی خود نبوده و اقدام به • حمله به افراد و  شکستن و تخریب اشیاء و وسایل در دسترس می کند.

• واکنش بیمار تناسبی با عامل برانگیزاننده ندارد.

• در فاصله بین حملات و در زندگی عادی، بیمار هیچیک از علائم بیماری را نشان نمی دهد.

• روانکاوان، حملات انفجاری را واکنش در مقابل زخم های نابخشودنی به هسته خودشیفتگی افراد می دانند.

• این افراد اغلب داراى شخصیت وابسته هستند، که در مقابله با احساس بی ارزشی و ناتوانی خود واکنش نشان می دهند.

در سابقه این افراد،

• ابتلا به الکل، • سابقه دعوا و زد و خورد، • نا پایداری احساسی ، • ناپایداری روابط با جنس مخالف، • از دست دادن مکرر شغل • بی بندوباری  به چشم می خورد.

درمان این افراد شامل دارو درمانی، روان درمانی برای کاهش اضطراب و جلوگیری از حملات مجدد انفجاری از طریق اصلاح دیدگاهها و برداشت آنها از رفتار دیگران است .

• انفجار خشم، ناگهانى است و ميتواند بدون پيش زمينه خاصی باشد.

• انفجار خشم حدود ٣٠ دقيقه به طول ميكشد.

• انفجار خشم ممكن است با موارد پيش زمينه اى همچون، خشم شديد، كج خلقى و زود رنجى، انرژى مضاعف، افكار سریع و رقابتى، مور مور شدن، لرزش و عرشه و تپش، و سنگينى قفسه سينه همراه باشد.

• انفجار خشم، چه رفتاری، و چه كلامی، واکنشی خارج از اندازه، و بدون كنترلِ شخص مبتلابه در مواجهه با مسایل است.

intim
اختلال انفجار خشم ميتواند با: • بد خلقی، • بهانه گيرى های شديد، • سخنرانی هاى طولانی و انتقاد آميز، • بحثهای داغ، • فرياد، • سيلى زدن،
• هل و فشار دادن، • جنگ فيزيكی، • تخريب و شكستن لوازم، و • تهديد يا يورش ناگهانى همراه باشد.

بعد از پايان انفجار حمله خشم، شخص احساس آرامش و خستگى ميكند، تا نوبت بعدی ! به سلامتی!

افرادى كه در كودكى مورد سواستفاده قرار گرفته و يا شاهد حوادث سخت متعدد بوده، و همچنين افرادى كه داراى اختلالات شخصيتى همچون، اختلال ضد اجتماعى، اختلال شخصيتى مرزى مرضى، و ديگر اختلالات روانی مانند ADHD هستند، بيشتر دچار بيمارى انفجار خشم ميگردند.