بیش تفکری

بیش تفکری – فلج تحلیلی

Over-Thinking
Analysis Paralysis, Paralysis by Analysis

بیش تفکری، یا زیاده فکر کردن، یعنی بیش از حد به موضوعات توجه داشتن و فکر کردن در باره آنها.

به عنوان یک قاعده، تفکر چیز خوبی است. اما برخی مردم به اندازه کافی فکر نمیکنند، و برخی بیش از حد فکر می کنند.

برخی افراد آنقدر فکر می کنند تا خود را به رکود، سرخوردگی، خستگی، اضطراب و بیماری دچار کنند. آنها استعداد آن را دارند که ساده را پیچیده، آسان را سخت، موضوع جزئی را یک درام بزرگ و بی دردی را دردناک کنند. آنها مهارت زیادی در تلقی شکست از پیروزی دارند. وقت و استعداد خود را به تجزیه و تحلیل همه چیز و همه کس تلف میکنند. در واقع آنقدر تجزیه و تحلیل میکنند تا فلج شوند.

آنها کارشناس تفسیر غلط مردمند و اگر راهی برای صدمه به احساسات خود پیدا کنند از آن دریغ نمیکنند و حتی همواره به دنبال آن هستند. اغلب آنها دارای سابقه و تمایلات وسواس گونه و کمال گرایانه هستند. آنها نگرانی بیش از حدی درباره تقریبا همه چیز دارند. آنها می خواهند مردم را خشنود سازند، اما این فرایند مردم را می ترساند. آنها به کسی برای خرابکاری رویاها و اهدافشان نیاز ندارند. آنها در هنر خود تخریبی بسیار ماهر هستند و اگر کسی مخل راه خود بیابند، خب، میگویند آنها مشکل دارند.

حالا اگر شما خود را با هر یک از نشان های بالا شناسایی میکنید، شما مشکل دارید. این مشکل میتواند از یک بیش متفکری گاه به گاه تا مزمن و بیمادی زا باشد.

چند نکته برای جلوگیری از بیش تفکری و فلج تحلیلی:

۱. بدنبال و منتظر کمال نباشید ( چه زمانی، و چه تناسبی و شرایطی). بلند پروازانه نباشید و همان موقع که میتوانید کار را انجام دهید. اهداف بزرگ کمال گرایانه و غیر واقعی و غیر عملی را کنار بگذارید. شما به اهداف کوچکتر و قابل دستیابی مستمر و آگاهانه نیاز دارید.

۲. فرض و خیال نکنید. با توجه به حقایق عمل کنید. واقع بین باشید.

۳. فعال تر شوید. کارهای مختلف انجام دهید. از تئوری خارج شوید و به عمل بپردازید. هر روز یک کار انجام دهید تا شما را به جایی که می خواهید نزدیک تر کند. حتی اگر از آن می ترسید. به خصوص اگر از آن می ترسید.

۴. از خود سوالات بحق بپرسید. سوالاتی که شما را از نظر ذهنی در مدار مثبت قرار میدهند. سوالاتی که عملی، مولد و با راه حل باشند. مشکل هایتان را بشناسید و بدنبال راه حل آگاهانه و عملی آن باشید.

۵. با هیئتی شامل مربی، دوست، استاد، منسوبین و مشاوران آگاه مشورت کنید.؛ کسانی که بتوانند برای شما را حل عملی پیشنهاد نمایند. اما کسانی را انتخاب نکنید که فقط شما را تایید کنند و نگویند آنچه که شما مایل به شنیدنش هستید.

۶. به طور مداوم و آگاهانه از حرکتهای متوسط شروع کنید تا به نتایج شگفت انگیز بدسید. طرحی ایجاد کنید و کاملا به آن متعهد شوید.

۷. سعی کنید صداقت داشته باشید، این بسیار موثر و رهاساز است. با خود فریبی دنبال بهانه سازی و توجیه و توضیح عقلانی برای توقف کارتان نباشید.

۸. موفقیت های خود را یادداشت و خاطراتش را نگه دارید.

۹. از افکار خود خارج شویدن. به فضای بسیار آرام، آرامش بخش و زیبای فراتر از افکار فعلی تان پناه ببرید. در آنجا صلح، آرامش، شادی و آزادی زندگی می کنند.

۱۰- کلی فکر در سر خود دارید. برخی از آنها باید بیرون بریزید، برخی دیگر آن پشتها گیر کرده و ترس بیرون آمدن ندارند. بدترین افکار را اول دور بریزید. به این ترتیب جا برای افکار جدید خوب باز میشود.