علل خودكشى

علل خودكشى

علل خودكشى: خود كشی معمولا در اثر عدم تحمل شخص در برابر دردهای شدید و طولانی جسمی یا عاطفی و ناامیدی است.

اكثر افرادی كه خودكشى میكنند دارای اختلال روانی هستند و در میان انها افسردگى بیشترین نقش را دارد.

سایر علل خودكشى.

مرگ یك عزیز

طلاق، جدایى،

از دست دادن فرزند در طلاق

از دست دادن ثروت و شغل و خانه

بیماری جدی

بیماری كشنده

تصادف جدی

دردهای مزمن فیزیكی

دردهای شدید عاطفی

مصدوم شدن شدید و تجاوز

مصدوم شدن یا تجاوز به یك عزیز

سوء استفاده جسمی

سواستفاده كلامی

سوء استفاده جنسی

سوء استفاده های قدیمی فراموش نشده

گرفتار آمدن در موقعیتهای بد

احساس آنكه اوضاع هرگز بهتر نمیشود

احساس بی ثمر بودن

مشكلات جدی قانونی

احساس سواستفاده شدن

عدم تقابل با بی ابرویی

عدم مواجهه با احتمال شكست

الكلی بودن

اعتیاد

عدم پذیرش توسط دوستان و نزدیكان

ناامیدی شدید

احساس شكست در زندگی

تمسخر دیگران

عزت نفس پایین