خودگرفت (Selfitis)

خودگرفت یا خودعکاسی (سلفی)،سلفی

خودشیفتگی دیجیتال

خودگرفت (Selfitis): کسانی که دوست دارند از هر لحظه شان عکاسی کنند، معتادند. آنها همواره آماده بیرون کشیدن تلفن همراه و عکاسی از خود هستند، و سپس ممکن است بهترینها را انتخاب و در اینستاگرام یا فیسبوک به مشارکت بگذارند.

تایید شده که خودگرفت یک اختلال روانی است، و به این عنوان تعریف می شود:

میل وسواسی اجباری به گرفتن عکس از خود و ارسال آنها را در رسانه های اجتماعی برای جبران عدم اعتماد به نفس و پر کردن شکاف صمیمیت.

بیماری خودگرفت (Selfitis) در سه سطح طبقه بندی می شود: مرزی، حاد و مزمن. آیا هرگز میدانستید که ونسان ون گوگ ذهنی ناپایدار و اختلال مرزی مرضی داشت؟

بیماری خودگرفت ( Selfitis ) تا چه حد شدید است؟

A. اگر کسی تا سه سلفی در روز از خود بگیرد، اما آنها را در شبکه های اجتماعی ارسال نکند، دارای اختلال مرزی مرضی است و باید به روانپزشک مراجعه کند.

B. اگر کسی روزی حداقل سه تصویر از خود را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارد، بیماری حاد اعتیاد دارد.

C. اگر کسی میل شدید به ارسال شش عکس در روز دارد، بیماری مزمن اعتیاد selfitis دارد.

.
راه حل؟

روانپزشکان آنها را مشابه یک معتاد درمان می کنند. اعتیاد باید شکسته و وابستگی به آن به حداقل برسد.

خودشیفتگی دیجیتال نام دیگر این بیماریست که بیمار با رسانه های اجتماعی زندگی می کند تا زندگی واقعی.

سلفی موجب یا نشانه اختلال مرزی ، اعتیاد، خودشیفتگی، وسواس است.