درخودماندگی

درخودماندگی

Autism

طیف درخودماندگی یا اوتیسم یک اختلال رشدی جدی و اختلال سیستم عصبی است که توانایی برقراری ارتباط و تعامل را مختل میکند.

Autism

علایم احتمالی:

1. رفتاری:

• پرخاشگری،
• رفتارهای جبری،
• گریستن،
• تحریک پذیری،
• بیش فعالی،
• تکانشگری،
• تعاملات نامناسب اجتماعی ،
• تقلید غیر ارادی حرکات شخصی دیگر،
• تکرار کلمات بی معنی،
• تکرار کلمات مزخرف ،
• اجتناب از تماس چشمی،
• حرکات تکراری،
• جیغ زدن،
• صدمه به خود،
• تکرار دائمی کلمات و یا اعمال

2. شناختی:

• علاقه شدید به تعداد محدودی چیز
• مشکل توجه

3. کلامی:

• تن غیر طبیعی صدا،
• اختلال گفتار،
• از دست دادن گفتار،
• لکنت زبان

4. روانی:

• اضطراب،
• افسردگی،
• بی اطلاع از احساسات دیگران

• عدم همدلی،
• حساسیت به صدا

5. رشدی:

• ناتوانی در یادگیری
• تأخیر گفتار در کودک

6. عضلانی:

• هماهنگی ضعیف،
• تیک یا انقباض غیر عادی عضلات،
• کندی
• مداوم با نوک پا راه رفتن،

نشانگان بیماری:

1. در کودکی

• صدا نزدن یا اشاره نکردن تا 1 سالگی
• عدم بیان یک کلمه تا 16 ماهگی یا عبارات دو کلمه ای تا 2 سالگی
• عدم واکنش به نام
• عدم مهارت های زبان و یا اجتماعی
• تماس چشمی ضعیف
• ردیف نمودن بیش از حد اسباب بازی ها و اشیاء
• لبخند نزدن یا بی واکنشی.

2. در مراحل بعدی

• اختلال توانایی دوست یابی با همسالان
• عدم توانایی شروع و یا حفظ گفتگو با دیگران
• اختلال در بازی های تخیلی و اجتماعی
• کلیشه ای بودن، تکراری، و یا استفاده غیر معمول از کلام
• شدت علاقه غیر طبیعی و یا تمرکز به محدودی موارد
• اشتغال ذهنی با اشیاء خاص و یا به افراد
• پایبندی انعطاف ناپذیر به آداب و یا مراسم مذهبی خاص.

فیلم:  RAIN MAN