پرخاشگری منفعلانه

پرخاشگری منفعلانه

Passive-Aggressive Behavior

پرخاشگری منفعلانه نوعی بیان غیرمستقیم مخالفت و خصومت است.

Passive-Aggressive ۲

نشان های پرخاشگری منفعلانه:

• تعلل و فردا فکنی، • طعنه، • یکدندگی، • ترشرویی، • انجام ندادن عمدی یا چندبارهٔ وظایف

به عبارت ديگر، يك الگوی فراگیر از حالت‌های:

• منفی‌گرایانه و • مقاومت منفعلانه، نسبت به درخواست‌ها در موقعیت‌های اجتماعی و شغلی و خانوادگیست.

Passive-Aggressive

مشخصات:

• اين افراد معمولاً منفى گرا هستند،
• سعى ميكنند نيازهاى دوستان و همكاران را برآورده نكنند.
• يكدنده و لجبازند.
• مخصوصاً خود را ناتوان جلوه ميدهند .
• كارهاى محوله را ناتمام يا ناقص ميگذارند.
• نيازشان را مطرح نميكنند،
• طرح نياز را كارى مشكل ميپندارند.
• همين احساس موجب خشمگينى به جهت حس بازنده بودن ميگردد.

افرادی که بيشتر دچار اين اختلال ميگردند:

• كسانى كه در دوران كودكى نتوانند يا اجازه نداشته باشند خشم خود را علناً بيان كنند،
• سرخوردگی ناشی از والدين الكلى يا معتاد.
• فرزندانی که مجبورند ابراز احساسات صادقانه خود را انکار و سرکوب کنند

فرزندانی که احساسات خشم خود را سرکوب ميكنند و می پوشانند، در بزرگسالی مشکل قاطع نبودن، بی جراتی و بی جسارتی پیدا ميكنند.

آنها در بزرگسالی:

• یا ظاهری اغوا کننده و مهربان، و باطنی پر از کینه و کینه توزی پیدا ميكنند، و  یا بی جرات و بی جسارت شده و هرگز چهره تهاجمی ساده نخواهند داشت.

 

برخى معتقدند سه تضاد درونی به افزایش و تحریک خشم منفعلانه-تهاجمی دامن میزند:

1. تضادها و تناقص های وابسته بودن
2. تضادها و تناقص های در كنترل بودن
3. تضادها و تناقص های رقابت کردن،

برخى ديگر معتقدند كه پرخاشگرى منفعلانه جزعى از مجموعه حالات زير است:

1. خود فلاكتى و خود شوربختى.
2. ناتوانى تحليل و تجزيه مسائل،
3. فرافکنی و سايرين را مقصر انگاشتن،
4. تبديل احساست بد به خشم،
5. حمله و يورش (كلامى) به مردم،
6. بی تفاوتی و عدم همدلى با ديگران،
7. استفاده از خشم براى نيل به قدرت،
8. قاطى كردن و اشتباه گرفتن عزت نفس با خشم،
9. زياده روى در افكار منفى بافی،
10. هر وقت هم لازم باشد مهربان جلوه ميكنند.

از يك نظر افراد منفعل پرخاشگر به چهار گروه زير تقسيم ميشوند:

1. پرخاشگر منفعل نوسانى، شامل خصوصيات افراد دارى اختلال مرزى مرضى،
2. پرخاشگر منفعل گسسته، شامل خصوصيات افراد داراى اختلال افسردگى،
3. پرخاشگر منفعل پيچيده ، شامل خصوصيات افراد داراى اختلال وابستگى،
4. پرخاشگر منفعل آزارگر، شامل خصوصيات افراد داراى اختلال ديگرآزار و خودآزار.