ازدواج سفید

ازدواج سفید

اصطلاح ازدواج سفید دو کاربرد متفاوت نو و کهن دارد :

        i.            کاربرد نو نمونه فارسی زبان آن می‌باشد که ازدواج سفید یا ازدواج سپید برای توصیف زندگی مشترک بدون ازدواج رسمی ست

که نباید با ازدواج عرفی یا ازدواج حقوق مشترک اشتباه گرفته شود.

 دو تعریف متفاوت از این زندگی مشترک وجود دارد:

 

a.      در ایران گروهی می‌گویند مقصود از ازدواج سفید آن است که زوجین بدون عقد نکاح اقدام به ازدواج و تشکیل زندگی مشترک می‌کنند.

اما منابع فارسی زبان آلمان، زندگی مشترک بدون ازدواج یا ازدواج سفید را پیش‌زمینه‌ای برای بسیاری از ازدواج‌های رسمی مطرح می‌کنند.

 

b.     گروه دیگر در ایران آن را معادل زندگی مشترک بدون ازدواج یا هم‌باشی تعریف می‌کنند.

البته نه تعریف گسترده‌تر آن که به معنی هم‌زیستی است،

 بلکه تعریف محدود به زندگی مشترک زناشویی بدون ازدواج که طرفین همدیگر را همسر و متعهد به یکدیگر نمی‌دانند.

 

         ii.            کاربرد کهن‌تر ازدواج سفید  White Marriage، به معنی ازدواج بدون وصال یا ثبت شده و قانونی اما به دلایل مختلف بدون رابطه جنسی ست.

نام ازدواج سفید احتمالاً ریشه در سفید بودن ملحفه شب اول ازدواج داشته است.

 

o       همچنین ممکن است ازدواج سفید به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

 

 

       iii.            نکاح عرفی -نکاح شرعی ثبت نشده در مراجع قانونی دولتی.

        iv.            نکاح معاطاتی -نکاح بدون قرائت صیغه عقد اما با توافق طرفین بر زندگی زناشویی.

         v.            ازدواج حقوق مشترک -که معمولاً با عنوان ازدواج سفید مطرح نمی‌شود و اشتباه است.

        vi.            اتحاد مدنی -که محدود به دگرجنس‌گرایان نمی‌شود، ولی در اینجا مقصود فقط دگرجنس‌گرایان هستند.

       vii.            ازدواج موقت ثبت نشده.

 

o       به دلیل برداشت اشتباه عموم ممکن است که ازدواج سفید به اشتباه برای مواردی به کار برده شود که صحیح نیست:

ازدواج حقوق مشترک (یا ازدواج عرفی) فقط مختص کشورهایی‌ست که در واقع حقوق مشترک Common-Law را اجرا می‌کنند

و فقط در صورتی که تشکیل این نوع زندگی در آن کشورها یا ایالت‌ها باشد، در دیگر نقاط جهان نیز مورد تأیید خواهد بود.

این نوع ازدواج بیشتر با هم‌باشی اشتباه گرفته می‌شود.

برای مثال در فنلاند زندگی مشترک بدون ازدواج رسمی با عنوان Common-Law Relationship مطرح شده است.

که نباید با هم‌باشی اشتباه گرفته شود زیرا مسئولیت‌ها، مسائل قانونی و حقوقی در ازدواج حقوق مشترک Common-Law

که ثبت دولتی یا مذهبی ندارد، کاملاً با هم‌باشی متفاوت است، اما به دلیل اینکه ازدواج حقوق مشترک در ایران رسمی نیست،

برداشت جامعه فارسی زبان از زندگی مشترک بدون ازدواج (عنوانی که در فنلاند مطرح می‌شود) با هم‌باشی یکسان است.

نکاح عرفی یا ازدواج شرعی ثبت نشده اهل تسنن نباید با ازدواج سفید اشتباه گرفته شود.

در آلمان به زندگی مشترک بدون ازدواج «رابطه شبه‌ازدواج» گفته می‌شود.

در دهه ۱۹۵۰ که جامعه چنین زندگی مشترکی را به سختی می‌پذیرفت به این نوع زندگی مشترک بدون ازدواج «ازدواج وحشی» می‌گفتند.

پس از چند دهه با کنار گذاشتن پیشداوری‌ها، قوانین جلوی مداخله مذهب در زندگی فردی و اجتماعی را گرفت

که بیشتر از همه تحت تأثیر جنبشی معروف به «جنبش سال ۶۸» بود.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران در اواسط تابستان سال ۱۳۹۳ از طرح «اعتلای خانواده پایدار»

در دستور کار دولت برای مقابله با ازدواج سفید خبر داده بود.

 

o       خشونت خانگی Domestic Violence و سوء استفاده از کودکان ،Child Abuse یا Child Maltreatment دو جنبه از آزاردهنده ترین جنبه های زندگی خانوادگی است.

پژوهش های بسیاری نشان داده اند که نسبت بالایی از زوج ها معتقدند که در بعضی شرایط آدمی این حق را پیدا می کند که همسر خود را بزند.

انجمن حمایت از کودکان و World Health Organization، ۴ مقوله را برای سوء استفاده Abuse تعریف می کند :

           i.            غفلت، Neglect

           ii.            سوء استفاده جسمی، Physical Abuse

          iii.            سوء استفاده عاطفی و روانی، Psychological Abuse Emotional and

          iv.             سوء استفاده جنسی Sexual Abuse.

در تعریف سوء استفاده جنسی می گوید: تماس جنسی بین کودک و بزرگسال به قصد ارضای جنسی بزرگسال.

 

o       مسلماً کودکان موجودات جنسی نیز هستند که با یکدیگر به بازیگوشی و مکاشفه های ملایم جنسی بپردازند،

 اما اکثر کودکانیکه در معرض.…………………………………..

خانواده

Leave a Reply

Your email address will not be published.