از گله تا نوید

از گله تا نوید

 

گزیده ای از حافظ

Leave a Reply

Your email address will not be published.