با بی کسی خو میکنم

دراین شام مهتاب

با بی کسی خو میکنم

گزیده ای از مینا جلالی

شعر

Leave a Reply

Your email address will not be published.