ترس از دست دادن

ترس از دست دادن

تو عاشق نبودی که درد دل عاشقارو بفهمی       تو بارون نموندی که دلگیری این هوارو بفهمی

تو گریه نکردی ،برای کسی تا بدونی چی میگم       دلت تنگ نبوده میخندی تا از حس دلتنگی میگم

تو تنها نموندی که حال دل بیقرارو بفهمی      عزیزت نرفته که تشویش سوت قطارو بفهمی

تو از دست ندادی بفهمی چیه ترس از دست دادن     جای من نبودی بدونی چیه فرق بین تو و من

تو هیچ وقت نرفتی لب جاده تا انتظارو بفهمی     پریشون نبودی که نگذشتن لحظه هارو بفهمی

تو اونی که رفته چی میدونی از غصه ی جای خالی       من اونم که مونده چی میدونم از قصه ی بیخیالی

معصومه رضایی زاده

سوگِ خُسران

Leave a Reply

Your email address will not be published.