تشخیص اختلالات روان‌تنی

بیماری ها و تشخیص اختلالات روان‌تنی

·         برای رسیدن به معیارهای تشخیصی برای عوامل روان‌شناختی که بر یک بیماری طبی اثر می‌گذارند، دو معیار زیر باید موجود باشند:

a)     یک بیماری طبی وجود دارد.

b)     عوامل روان‌شناختی آثار سوئی بر آن دارند

مثلاً محرک‌ محیطی که از دیدگاه روان‌شناختی معنی‌دار است، از نظر زمانی با شروع یا تشدید یک اختلال یا بیماری ویژه جسمی در ارتباط است.

o       بیماری جسمی باید نشان‌دهنده یک بیماری عضوی، مثلاً سردرد میگرنی، باشد.

o       تعدادی اختلالات جسمی که دارای معیارهای فوق هستند، در زیر بیماری‌های جسمی که تحت‌تأثیر عوامل روان‌شناختی قرار می‌گیرند، ذکر شده‌اند.

psychosomatic-disorders-1

قلب و عروق

1)     اختلال: آنژین صدری، آریتمی‌ها، انقباض ناگهانی عروق کرونر

o       مشاهدات: شخص تیپ A پرخاشگر و تحریک‌پذیر است.

o       نظریات: به آسانی ناامید می‌شود و به بیماری عروق کرونر حساس است.

o       توضیحات: بروز آریتمی در اضطراب شایع است.

مرگ ناگهانی ناشی از آریتمی بطنی در برخی بیمارانی که شوک یا یک فاجعه عمده روان‌شناختی را تجربه می‌کنند دیده می‌شود.

o       برخورد با بیماری: تغییرات شیوه زندگی، ترک سیگار، جلوگیری از مصرف الکل، کاهش کلسترول برای محدود کردن عوامل خطر،

پروپرانولول برای بیمارانی که به‌عنوان بخشی از علایم فوبی اجتماعی دچار تاکی‌کاردی می‌شوند تجویز می‌شود.

این دارو در مقابل آریتمی و کاهش جریان خون کرونر محافظت‌کننده است.

آسم

بیماری ها و تشخیص اختلالات روان‌تنی

Leave a Reply

Your email address will not be published.