تعبیر خواب از دیدگاه روانشناسی

تعبیر خواب از دیدگاه روانشناسی

 

1)     پلّه:

اگر خواب ببینید که از پله بالا می‌روید، معمولاً نشانه آن است که موفقیتی در آینده خواهید داشت.

پایین آمدن از پله به این معنی است که از شکست می‌ترسید، زیرا اخیراً به نوعی خطر کرده‌اید.

 

2)     ماشین آلات:

ماشین آلات تقریباً همیشه نماد بدن و بخصوص مغز هستند.

اگر خواب ببینید قسمت‌های ماشینی را از یکدیگر باز می‌کنید، نشانه آن است که شما در حال مبارزه با یک ضعف روانی مثل فراموشی هستید.

خواب دیدن ماشین روغن‌کاری شده و روان، بیان کننده میل به سارماندهی بهتر در زندگی است.

ماشین آلات زنگ زده و از کار افتاده نشانه بیماری جسمی یا روحی هستند.

 

3)     مو:

موی بلند و باز نشان‌دهنده میل به آزادی بیشتر است.

اما اگر خواب ببینید موی خود را کوتاه می‌کنید، معنی‌اش این است که احساس می‌کنید در بخشی از زندگی خود محدود شده‌اید.

شانه کردن مو به معنی یافتن راه حل برای مشکلات پیچیده است.

 

4)     منفذ:

اگر خواب ببینید در منفذی گیر افتاده‌اید، معنی‌اش آن است که احساس می‌کنید زندگی‌تان تکراری شده است.

سوراخ در لباس، نشانه موفقیت مالی قریب‌الوقوع است.

 

5)     مرگ:

مرگ بندرت درباره مردن است.

اگر خواب ببینید که خودتان مرده‌اید، نشانه آن است که می‌خواهید از شر تمام مشکلات دنیا خلاص شوید. مگر اینکه جسدتان در گور بی نام و نشانی باشد، که در این صورت از شغل یا حادثه‌ای ناخوشایند می‌ترسید.

دیدن مرگ شخصی دیگر در خواب، حاکی از رسیدن خبرهای تعجب برانگیز است.

خواب دیدن مراسم عزداری یا تدفین، پیامی از ضمیر ناخودآگاه‌تان است که باید چیزی را که به خاطرش افسوس می‌خورید، فراموش کنید.

 

6)     علف و سبزه:

علف و سبزه منعکس کننده وضعیبت زندگی شماست. علف سبز نشان می‌دهد که همه چیز در وضعیت خوبی است.

علف زرد رنگ و خشکیده به این معناست که شما خوشبخت نیستید، همنچنین به معنی بیماری نیز برداشت می‌شود.

 

7)     آتش:

اگر خواب ببینید که خانه‌تان آتش گرفته است، بدان معنی است که از کسی بی‌نهایت عصبانی هستید.

اگر فقط خودتان در آتش باشید، یعنی تحت فشار احساسات غیر قابل کنترل درباره کسی و یا از فقدان او هستید.

 

8)     دریا:

دیدن دریای خالی، خبر از احساس فقدان رابطه در زندگیتان را می‌دهد.

خواب دیدن ساحل به معنی آن است که احساس می‌کنید سعادتتان در زندگی در حال از دست رفتن است.

تعبیر روانشناسی خواب

خواب دیدن و رویا

One Response to تعبیر خواب از دیدگاه روانشناسی

Leave a Reply

Your email address will not be published.