حرف دلم را بزنم یا نزنم؟

حرف دلم را بزنم یا نزنم؟

حرفها دارم، امّا … بزنم یا نزنم؟         با توام، با تو، ایلویی! بزنم یا نزنم؟

     گفته بودم که به دریا نزنم دل، امّا       کُو دلی تا که به دریا  بزنم یا نزنم؟

 

خسته ­ام از آرزوها؛ آرزوهایِ شعاری       شوقِ پروازِ مجازی؛ بال هایِ استعاری

با نگاهی سرشکسته؛ چشم­هایی  پینه  بسته     خسته از درهایِ بسته؛ خسته از چشم ­انتظاری

 

   گاهی­ گمان ­نمی­کنی، ولی­ خوب­ می­شود         گاهی­ نمی­شود، که­ نمی­شود، که­ نمی­شود

    گاهی بساطِ عیش خودش جور می­شود      گاهی دگر، تهیّه به­ دستور می­شود

    گاهی ­هزار دوره­ دُعا بی ­اجابت ­است        گاهی نگفته قُرعه به نامِ تو می­شود

   گاهی­ گدایِ گدایی­ و بخت با تو یار ­نیست     گاهی تمامِ شهر گدایِ تو می­شود

 

زيباپرستیِ دلِ­ من بی ­دليل نيست    زيرا به اين­ دليل پرستيده ­ام تو ­را

 با آ نكه جُز سُكوت جوابم نمی­دهی      در­هر سؤال از همه پرسيده ­ام تو­ را

گزیده ای از قیصر امین پور

پیشینیان با ما ،   در کارِ این دنیا چه گفتند؟

گفتند : باید سوخت     گفتند : باید ساخت

 گفتیم : باید سوخت،  امّا نه با دنیا ، که دنیا را !

گفتیم : باید ساخت،   امّا نه با دنیا ، که دنیا را !

شعر

Leave a Reply

Your email address will not be published.