داغ پاینده

داغ پاینده

داغ پاینده که گویند این است

هرچه  ظاهر  به دهان مسکوتیم   به درون دل همه آتش، همه تن فریادیم

لحظه ­ای  نیست  نباشی  در  یاد    باد یادت به گرامی، چه به دل مغمومیم

پسرم، عزیزِ ما  بر خاک است         ما  چه  گوییم جُز آهی، همگی بر  بادیم

غمِ تو  ریشه غم­ هاست  به دل               ما  زِ  دنیا  و جهان   دل­گیریم

 همه غم­ های دگر روبنایی­ است برآن   بی ­جهت از طُرُقی در صدد جبُرانیم

سازش به خیال است، عزیز از دست رفت      ای دریغا،  همه دیگر به رهِ خُسرانیم

داغِ پایندهِ  پیمان  که  گویند  این است      ماکه دیگر بگسستیم، همه دَم درسوگیم  

سوگ

Leave a Reply

Your email address will not be published.