از تولد تا ۷ سالگی

از تولد تا ۷ سالگی

 

همانطور كه داشتن یك پیانو شما را به یك پیانیست تبدیل نمیكند،

داشتن فرزند نیز از شما پدر و مادر نمی سازد.

 

• پدری و مادری سه تا چیز لازم داره :

1-آگاهی
2- امکانات
3- مهربونی

• یادتون باشه فقط پدر و مادر سالم و اگاه و شاد و خوشبخت و خوشحال میتونند فرزند سالم و شاد و خوشبخت و خوشحال تربیت کنند و معمولا پدر و مادر بدبخت و غمگین فرزندان غمگین و بدبخت درست میکنند.

• اگر دانایی ندارید اول دانا بشید بعد بچه دار .
باور كنید پرورش گوسفند امروزه علم می خواهد چه برسد به پرورش كودك.
این طرز فكر قدیمی كه بچه ها رو ول كنید خودشون بزرگ می شوند را كنار بگذارید ،  گیاه كه نیستند همین طوری بزرگ شوند؛

• دوم اگر مهربانی ندارید.  در واقع مهر طلب و در پی جبران بچه ها در آینده هستید. یا همان عصای دست شدن هستید . بچه دار نشید

• سوم بچه ها را عقده ای نكنید ،  پول نداری نی نی نیار ،  باور كنید اگر بچه نیارید هیچ اتفاق عجیبی نمی افتد ؛  جهان الان بیشتر از ۶ و نیم میلیارد آدم ناسالم دارد ،  هر وقت كم شد بهتون خبر می دیم….

 

 

فهرست مطالب:

 

از تولد تا  ۷ سالگی

کودک آزاری پدر و مادران قواعد ۱۸ ماه اول زندگی کودک
 تشویق و تنبیه کودک

 خشمگین و عصبانی شدن پدر و مادر

 لجبازی

آسیب های تولد تا ۱۴ ماهگی

تغییر مدرسه

آسیب ۶ تا ۱۸ ماهگی
نوازش

آسیب های ۱۴ تا ۳۶ ماهگی

کودک بغلی

آسیب های بعد از سه سالگی

نقش و هویت جنسی

 پاسخ به سوالهای کودک

آزادی

۸ سال اول کودکی

دلبستگی

 بچه ها و مسوولیت پدری و مادری 

حرمت نفس

تلویزیون نگاه کردن بچه ها

سر به در و دیوار کوبیدن خوردن انگشت و ناخن

نظرات جان گاتمن

ادرار و مدفوع کودک

نظرات مارتین سلیگمن

 تعداد و فاصله سنی مناسب بین فرزندان

قدرت در خانواده مشاهده عکس خودشان
 مهد کودک

بازی و اسباب بازی

ترس در کودک آمدن فرزند دوم
ترس کودک از مرگ جیغ زدن کودکان

خدمتکار گرفتن

رابطه برادر خواهر ها

از شیر و پستونک گرفتن

 مخالفت و پرخاشگری و سرکوب 

 بچه لوس  چسبیدن فرزند به پدر یا مادر
اهمیت شیر دادن

خواب کودکان و کابوسها

گریه کودک

فهم خوب و بد

گاز گرفتن

در دهان گذاشتن