آسیب های تولد تا ۱۴ ماهگی

پرورش و تعلیم و تربیت فرزندان

آسیب های تولد تا ۱۴ ماهگی

• کدامیک از ۹ ویژگی شخصیتی زیر را در بزرگسالی دارید؟
1- شکاک بودن و نداشتن اطمینان
2- نداشتن امنیت و ترسو و مضطرب بودن و
در نتیجه امکان رفتن سراغ مواد مخدر یا باورهای تند افراطی مذهبی
3- بی قراری یا نداشتن آرامش
4- اعتماد به نفس منفی
5- نا امید بودن
6- بدبینی
7- منفی بودن
8- حالت ویرانگری داشتن و تخریب
9- نداشتن پشتکار

هر کدام از این ۹ ویژگی را که دارید بدانید که احتمالا از تولد تا ۱۴ ماهگی آسیب دیده اید.

• پدر و مادر عزیز این دوران یکی از حساسترین دوران زندگی فرزندتان است
• زیرا شما در این دوران است که یا به او:
o اطمینان و اعتماد به نفس مثبت
o مثبت اندیشی
o خوش بینی
o پشتکار
o امنیت را در بزرگسالی میدهید
• یا در این دوران است که احتمالا همه این موارد را از او سلب میکنید
• و او را در بزرگسالی با هزاران مشکل و گرفتاری مواجه میکنید.
• پس حتما نکات اصلی و اساسی مربوط به دروان تولد تا ۱۴ ماهگی را
بیاموزید و بکار ببرید تا فرزندتان را از پا در نیاورید