ادرار و مدفوع کودک

پرورش و تعلیم و تربیت فرزندان

ادرار و مدفوع کودک

• ۱۵ آسیب روانی اصلی و اساسی و بسیار خطرناک برای کودک انسانی در جهت ادرار و مدفوع :

• در ۱۲ یا ۱۴ ماه اول زندگی زمینه ها و جنبه های جسمی و جنسی کودک در منطقه لب و دهان و استفاده از آن است،
• لذا موضوع استفاده به اندازه یا به کار گرفتن ان سبب خواهد شد که فرزند ما انرژی روانی مرتبط با زمینه های احساسی
، عاطفی و، هیجانی و جنسی خودشو به راه درستش بیاندازد.
• در بیشتر کودکان بعد از ۱۴ ماهگی میل جنسی توجه و تاکید خودش رو بر روی عمل دفع کودک می گذارد
• کودک به موضوع ادرار و مدفوع خودش توجه بیش از حد می کند،
• تا آنجا که برخی اوقات در برخی بچه ها دل مشغولی و گرفتاری آنها با مدفوعشان مساله اساسی زندگیشان میشود
و والدین را در شرایط نامناسبی قرار می دهد.
• مهم این است که به فرزندمان اجازه بدهیم که موضوع عمل دفع و مدفوع خودش را بسیار عادی، طبیعی و ساده و سالم ببیند.
• یعنی در وقت تعویض و یا شستشوی او با روی باز و خوش این کار را انجام بدهیم
• به هیچ وجه درباره چگونگی مدفوع و بوی آن صحبتی نکنیم.
• احتمالا اگر در محل یا زمان نامناسبی است اعتراضی نکنیم.
• به فرزندمان اجازه بدهیم که اگر خواست بعد از ۱ سالگی به دستشویی ما بیاید
• به هیچ وجه در ۱ تا دو و نیم سالگی کاری به کار او که در آن اطراف باشد نداشته باشیم
• اگر پرسشی مطرح کرد به سادگی و مهربانی به او پاسخ دهیم،
• لذا برخورد ما بسیار عادی باشد
• تا او درباره این عمل نه جنبه منفی و بدی در ذهنش پدید بیاید
• نه به خاطر تشویق و سخن گفتن ما احساس ویژه ای داشته باشد.

الف :
• اگر پدر و مادر برخورد درستی در این زمینه نداشته باشند
• مثلا اونو به خاطر کارهایی در این زمینه سرزنش و یا تنبیه کنند
• و یا حرفی از پاک و نجس بودن بشود،
• این خطر وجود دارد که فرزند ما حالت خود دار به خودش بگیرد
• یعنی وقتی احساس میکند مدفوعی رو دارد اونو نگه دارد
• لذا بعد از چند دقیقه این مدفوع برمیگردد
• و ۲۴ ساعت بعد یا زمان دیگری خواهد آمد
• اما این بار به دلیل از دست دادن آب خودش یبوست رو موجب میشود.
• اگر این وضعیت ۲ یا ۳ روز تکرار بشود، کودک با درد و احساس ناراحتی همراه شده و گریه می کند
• حتی ممکن است وحشتی کودک رو بگیره،
• زیرا این کودکانی که گرفتار این مشکل میشوند
o نه دقیقا می دانند به آنها چه میگذرد
o نه اون راحتی رو با پدر و مادر دارند
• و لذا این همه بار ، فشار و نگرانی و اضطراب سبب خواهد شد که اوضاع بد تر و بدتر بشود
• حتی کار میتواند تا آنجا برسد که نه تنها چند روز که چند هفته عمل دفع رو انجام نداده و حتی احتیاج به عمل جراحی داشته باشد.

ب: –
• در برخی از فرهنگ ها نگاه ما به ادرار و مدفوع که جزعی از بدن ما بوده آنچنان بد و منفی است
که بچه ها دیر یا زود آن رو به عنوان عیب و ایراد خود می گیرند
• در همین مسیر است که احساس خشم و ترس و نگرانی از کثیف شدن و واکنش دیگران میکنند
• کوشش می کنند تا جایی که میتوانند این کار را به تاخیر بیاندازند ،
• اما متاسفانه آسیبی که در این زمینه میبینند تنها به جهاز هاضمه ختم نمیشود
• بلکه زمینه روانی مساله بسیار خطرناک بوده
• تا آنجا که شاید باید گفت در بسیاری از افراد بزرگترین آسیبی که به آنها وارد شده و بیشترین اخلالی
که از نظر روانی یا صفات بد انسانی پیدا میکنند، در این دوران بوده است که برخی از آنها به این قرار است:

1- چنین بچه هایی در بزرگسالی بسیار حساس و شکننده خواهند بود
• یعنی کسانی اند که با کوچکترین ارتباط یا مخالفتی احساس بدی می کنند.

2- خسیس بودن، خود دار بودن، و نگاهدارنده بودن آسیب بعدی است ،
• یعنی کودکانی که نگه میدارند و رها نمیکنند ،
• اصولا فردی خواهد شد که از آنچه که دارد نمیخواهد خودش رو دور کند.
• این افراد برای خرج پولشان رنج بسیار میبرند،
• لذا شما در برخی خانه های این افراد لباس هایی را از گذشته های دور میبینید
• کفش هایی که سالهای سال و حتی روزنامه هایی که شاید برای آینده بخوانند
• از هر دور ریختنی احساس بدی میکنند
• نه تنها در جهت مصرف پول و کالا بلکه درجهت ابراز محبت و عشقشان هم خساست به خرج میدهند،
• این افراد احتمالا فکر میکنند که اگر کسی را دوست دارند و یکبار به او گفتند کفایت میکند
• آن را نوعی زبان بازی و حقه بازی میدانند،
• زیرا هر نوع ابراز احساس و بیانی و از خود چیزی بیرون انداختن رو به عنوان ضرر و خطر تلقی میکنند

3- خشم و عصبانیت
• خشم و عصبانیت و نوعی سختگیری و پافشاری در زمینه های خاص ویژگی کسانی است که چنین آسیبی را دیدند
• این فراد با سخت گیری و تعصب با باورها و ایده های ثابت ، غیر قابل انعطاف معمولا با دیگران برخورد میکنند.

4- اهل جنگ و جدال
• نوعی اهل جنگ و جدال بودن
• نوعی کینه ورزی و حتی بد جنس بودن از آسیبهای دیگر این دوران است.
• این افراد کینه را برای سالهای سال نگه می دارند
• از بدبختی و بیچارگی دیگران خوشحال میشوند
• بویژه توجه و علاقه ای به آسیبهای دیگران دارند.

5- لجباز، یکدنده و کله شق
• افرادی که چنین آسیبی میبینند در بزرگسالی بسیار لجباز، یکدنده و کله شق هستند.
• حرفی را که زدند ، حتی اگه متوجه بشوند که غلط و اشتباه بوده همچنان بر روی آن می مانند
• به بهانه های مختلف آن را توجیح میکنند.

6- مخالفت و مقاومت آشکار
• آسیب بعدی مخالفت و مقاومت آشکار است.
• همانند اینکه بگویند من آدم رکی هستم
• یا اینکه بگویند حرفم را رو در رو میزنم نه پشت سر کسی،
• که همه این حرفها نشانه گستاخی ، خشم و جنگ است،
• زیرا میدانیم هیچ انسانی قرار نیست نه پشت سر حرفی که به او مربوط نیست و شایسته گفتن نیست را بزند ،
• لذا این افراد با ادعای اینکه من حرفم را میزنم در حقیقت به حریم و حقوق شما آشکارا تجاوز میکنم،
• زیرا از جنگ و برخورد هراسی ندارند.

7- تمیز بودن و نظافت درونی
• خطر دیگرتهدید کننده این افراد در جهت تمیز بودن و نظافت درونی خود است،
• ازقبیل اینکه حمامشان ساعتها طول بکشد
• یا زمان زیادی در دستشویی بمانند
• لباس و ظروف را چند بار بشویند.
• البته این امکان هم وجود دارد که درست برعکس فرد بسیار کثیف بوده و هیچ وقت به نظافت خود توجه ننماید.

8- افراد بسیار مرتب و منظم
• این افراد بسیار مرتب و منظم هستند
• میگوییند همه چیز باید سر جای خودش باشد،
• مثلا پرونده آب و برق چند دلاری را سالهای سال نگه می دارند.

9- وسواس
• این آسیب آنها را به وسواس و اجبار می کشاند ،
• اجبار به این معنا که کارها را به صورت مشخص و معینی انجام بدهند
• از روبرو شدن با پدیده های تازه پرهیز میکنند
• از طریق تکرار به نوعی کنترل زندگی خودشون را دارند.

10- مکالمات عمل دفع و ادرار
• این افراد لغات مربوط به عمل دفع و ادرار را در مکالمات خودشون بسیار به کار می برند
• لذا وقتی اوضاع زندگیشان خراب شد ،
• این لغات را به زندگی و جهان مربوط میکنند
• یا بالعکس گروهی می شوند که هرگز حاضر نیستند که درباره ادرار و مدفوع یا چیزی مربوط به آن حرفی بزنند
• در این زمینه احساس شرم و خجالت بسیار دارند ،
• لذا آسیب کودکی به هر دو صورت افراط و تفریط خودشو می تواند نشان بدهد.

11- شک و سوء ظن
• کسانی که گرفتار این مشکل شدند زمینه ای به جهت حالت شک و سوء ظن دارند
• یعنی کسانی که توهمات و تصوراتی که بد و منفی است را در جهت ارتباطات انسانی دارند،
• همچنین تصور اینکه قربانی اند ، مظلومند و همه مردم دنیا بر علیه آنها هستند.
• تصور اینکه هیچکس به آنها توجه و محبتی ندارد،
• از اینجا ناشی میشود که کودک میبیند عمل عادی و طبیعی دفع که هیچکس دیگه ای به جز او
باهاش مشکلی ندارد گرفتارش شده و به خاطر آن باید تنبیه و سرزنش شود ،
• لذا احساس ترس و درد و وحشتی که دارد موجب میشود که نگاهی بسیار بد و منفی درباره دیگران پیدا کند.

12- درگیر جزییات
• این افراد درگیر جزییات میشوند تا از کلیات بگریزند
• به نوعی از تکرار جزییات آرامش نسبی را برای خودشان مهیا کنند.

13- رابطه جنسی، عریان شدن و ارتباط فیزیکی
• از هر نوع رابطه جنسی، عریان شدن و ارتباط فیزیکی پرهیز میکنند
• یا درست برعکس با نشان دادن بدنشان به نوعی هم موجب تحریک جنس مخالف
یا ناراحتی جنس موافق یا دیگران میشوند
• یعنی کسانی که لباس را به گونه ای بد میپوشند ،
• کسانی که به نوعی آرایش میکنند که توجهی را جلب کنند.

14- سیستم حسی و احساسی بهم ریخته
• این آسیب سبب خواهد شد سیستم حسی و احساسی فرد کاملا بهم بریزد
• فرد نگاهی کاملا غیر واقع بینانه و بد و منفی در ارتباطات خودش داشته باشه
• معلوم است که در این موارد اغلب اوقات افراد باهوش به دامن نظام عقلی و منطقی خودشان میروند ،
• لذا حس و احساس را خاموش میکنند،
• کوشش میکننند معقول ، منطقی ، سنجیده و واقع بینانه مسایل را طرح کنند
• تصورشان این است که آنچه اهمیت دارد واقعیت، عقل و منطق است
• جایی به جهت احساس ، عاطفه و هیجانات انسانی نیست
• آستانه حس و احساسات خودشان را آنچنان میبندند که مطالب جزئی و کم اهمیت دیگه خاطر آنها را شاد و خوشحال نمیکند .
• اینها از یک میهمانی ، ارتباط ، جشن فارغ التحصیلی لذتی نمیبرند،
• به دنبال هدفهای بسیار بزرگ و غیر عادی هستند
• معلوم است که این افراد در این زمینه غالب اوقات موفق میشوند
• بویژه آن زمانی که شغل و کاری به توجه به جزییات و دقت و نظم و ترتیب وِیژه ای نیاز دارد
میتواند موفق باشد
• بنابراین با گذاشتن تمام انرژی خودشان در این کار، زمینه ای فراهم میکنند که در کارشان برنده باشند
• و چون دریچه احساس را میبندند نه حال خوب نه بد نه غم و نه شادی به آنجا راهی ندارد.
• نه آنچنان محبتی را احساس میکنند
• نه در زمینه کلی نظر خاصی را درباره دیگران از نظر احساسی ، عاطفی و هیجانی دارند.

15- کنترل گر و کمال گرا
• به دنبال کنترل دیگران و رسیدن به مرحله کمال هستند
• تا از طریق کمال پرستی و انجام دادن هر کاری به بهترین صورت ممکن هر صدایی را در جهت اعتراض خفه کنند.

اصول اصلی و اساسی در آموزش توالت رفتن کودکان :

• می دانیم در این مورد بیش از هر مورد دیگری پدر و مادر با فرزند خودشان مشکل دارند،
• میدانیم متاسفانه رعایت نکردن اصولی در این زمینه میتواند همان ۱۵ آسیب مذکور را در پیش داشته باشد.
• این اصول بدین قرارند :

1- باید بدانیم که آموزش توالت یک آموزش است،
• به هیچ وجه، به هیچ وجه یک انضباط یا یک باید و یا یک اصل اخلاقی نیست.
• متاسفانه در برخی فرهنگها تصور میکنند که کودک را باید به چنین کاری وا داشت،
• که متاسفانه متوجه نیستند که احتمال همه ۱۵ آسیب گفته شده را برای فرزندشان رقم میزنند،
• لذا کودک ما باید برای این کار آماده بوده و ما آگاهی، مهربانی، حوصله و وقت کافی را داشته
و با رعایت اصولی این آموزش را به پایان برسانیم.

2- این عمل کاملا مرتبط با توانایی و مهارت حسی حرکتی کودک دارد و کاملا به راه رفتن او مرتبط است،
• یعنی آن زمانی که راه میرود توان فرا گرفتن این آموزش را پیدا کرده ،
• اما بیشتر متخصصین توصیه میکنند بعد از اینکه ۳ ماه راه رفتن کامل و راحت خودش را پشت سر گذاشت ،
از نظر فیزیکی آماده است که این آموزش لازم را در این زمینه فرا بگیرد.

3- تفاوت زیادی بین آمادگی فیزیکی و آمادگی روانی است.
• بسیاری از بچه ها به دلیل برخورد ها و یا برداشت های گذشته و یا خواهر و برادر های بزرگتر با ادرار و مدفوع مشکل دارند
• یا به خاطر برخورد خدمتکاران با اونها احساس بدی دارند.
• لذا آمادگی روانی کودک هم برای پذیرفتن آموزش دستشویی و هم جهت همکاری با ما و میل او به رشد و تکامل مساله اصلی و اساسی است
• چون این کار به مقدار زیادی مرتبط به خلق و خوی کودک است
• برخی از بچه ها همکاری کرده و کار آموزش به راحتی انجام میگیرد.
• اما در برخی از بچه ها که به دلیل نوع برخورد و خشمی که با ما پیدا کردند
وقتی از آنها درخواستی میشود کاملا آن را نادیده میگیرند لذا با این مساله مشکل زیادی پیدا میکنند.

4- برخی از بچه ها باید در ذهن خودشان دلایل موجهی داشته باشند تا حاضر به انجام این همکاری باشند
• زیرا از نظر آنها آنچه که تابحال اتفاق می افتاده نه تنها خوب بوده بلکه بهترین بوده
• آنها همچنان مایل هستند که در پوشک خودشون آنچه را که لازمه انجام بدهند
• انتظار دارند که هنوز هم بدون هیچ قید و بند و محرومیتی و یا رفتن به سمت دستشویی عمل دفع را در همان پوشک خود انجام بدهند.
• کودکی خود را در ارتباط با آن میبینند و هیچ تمایلی به جهت بزرگ شدن ندارند
• معلوم است که اگر چنین احساسی دارند ما مشکل روانی دیگری با فرزندمون داریم
• که به دلایلی مایل به ماندن در کودکی و رفتار کودکانه هست
• تا اینکه قدم فراتر بگذارد و بزرگ شود
• لذا ما باید مطمئن بشیم فرزند ما از لحاظ فیزیکی و روانی اماده است
• این را میشود به این صورت انجام داد که در منزل خودمان ان زمان که پدر و مادر به دستشویی میروند
یا احتمالا در محیطهای آموزشی ان زمانیکه بچه ها چنین میکنند
به آنها نشان داد و به نوعی این منظره و تجربه را نشان داد که چه کار خوبی است
و تو هم به زودی چنین خواهی کرد و با این کارت خودت خوشحال و راضی خواهی شد
و ما رو هم خوشحال میکنی و ما هم برای تو کارهایی که تو دوست داری میکنیم.
• یعنی باید بوسیله آزمایشی میل و اشتیاق او را چک کرد
• اگر تمایلی در او دیدیم و سن او حتما از ۱۸ ماهگی گذشته است در زمینه آموزش را شروع کرد
• البته بسیاری باورشون این است که این کار رو باید به بعد از دو سالگی موکول کرد
• که با توجه به خلق و خو و توانی که دارند با کوشش کمی از عهده چنین آموزشی برآیند.
• به هر حال اگه این اصول رعایت نشوند هم میتواند موجب هریک از ۱۵ آسیب گفته شده شود
• و هم کودک از طریق جنگ و جدالش با ما نه تنها دست به چنین همکاری نزنه
• بلکه درست برعکس در وقتیکه این کار رو به نوعی آسیب زننده میبینه مدفوع خودشو رها میکنه
• و مشکلاتی برای ما بوجود بیاره و احساس بدی رو در خودش موجب بشه.
• به هر حال باید مطمئن بود فرزند ما هم به لحاظ روانی و هم فیزیکی آماده است.

5- باید ببینیم کودک خودش متوجه است که چه زمانی عمل مدفوع و ادرار را لازم داره.
• زیرا میدانیم بچه ها باید مرحله خبر و عمل رو از هم تفکیک کنند
• تشخیص بدهند یعنی کودک ما ممکنه بگه که ادرار داره ولی شما میبینید که هنوز نشسته و داره بازی میکنه
• بعد ممکنه در این زمینه توصیه ای به او بکنید اون زمانیکه دایپری به پاش است
• تو میتونی توی اون خودتو خلاص کنی یا حتی میتونید اونو کمی بدون لباس در داخل خونه بچرخونید
• و به او بگید که حالا اگه ادرار داری میتونی این کار رو بکنی
• یا میخوای دایپر رو به تو ببندم
• به بیان دیگه باید مطمئن شد کودک مرحله خبر و عمل رو از هم تشخیص میده تا اینکه بشه کاری کرد.

6- میدانیم غالب اوقات در خصوص ادرار ولی مخصوصا مدفوع بچه ها در روز یک یا دوبار
اون هم در زمان معین مثلا ۲۰ دقیقه بعد از خوردن ناهار اون رو انجام میدهند
• توجه به این زمانها به ما کمک میکند که در چه وقتی احتمالا باید از اونها انتظار داشت که این عمل رو انجام بدهند
• لذا در این زمینه باید با اونها حرفی زد و سخنی گفت.

7- ترجیح اینست که وقتی که ما از فرزندمون میخواهیم به دستشویی بره فقط یک نفر در خانه باشه
• مخصوصا اون نفری که فرزندمون با او راحت تر هستش
• بعد هم اینکه در همون منطقه نزدیک به دستشویی باقی بمونیم
• تا هر زمان که فرزندمون به ما نیاز داشت به اونجا مراجعه کنیم.

8- میتوانیم از حدود ۱ ماه قبل گفتگو یا تبلیغات مربوط به دستشویی رو باهاشون شروع کنیم
• در این زمینه شاید بهتر است از این دستشویی های قابل حرکت استفاده کنیم
• و برخی اوقات بهتر است اونها رو در خود توالت کنار خود توالت اصلی بگذاریم.

9- باید مطمئن باشیم بچه ها از زدن سیفون ناراحت نمیشوند
• وحشتی در جهت رفتن اون آب ندارند
• چون برخی بچه ها ممکنه این تصور رو بکنند که اگر در اونجا باشند
یا روی اون بیفتند ممکنه برای همیشه داخل سیفون بروند
• لذا بازیهایی در این زمینه میتونه کمک کنه
• مثل اینکه مثلا شما کاغذی رو به داخل سیفون میندازید
• در حالیکه وقتی داخل سیفون رفت شما خودتونو خوشحال و خندان نشون میدین

10- هیچ بچه ای نمیتونه روی توالت فرنگی قرار بگیره در حالتیکه پاهاش آویزونه
• نتیجتا اگر میخواهید غیر از دستشویی کوچک از دستشویی دیگری استفاده کنید حتما باید جای پای او را محکم کنید
• یا دستشو بگیرید که خاطرشو آسوده کنید
• ضمنا از یکی دو روز قبل مطمئن باشید که معده او کمی رقیق است
• لذا مشکلی در جهت عمل دفع خودش نخواهد داشت.

11- اگر همه شرایط لازم رو فراهم کنید و فقط یک نفر اون هم با آگاهی در اونجا قرار بگیره
میتونه از قبل به او این پیامو بده که اگر امروز تو اینجا کارت رو کردی بعد از اون ما با هم خواهیم
رفت جایی که تو دوست داری و هرچیزی که تو دوست داری ما برات میخریم
پس او نه تنها تشویق شما رو میبینه بلکه به دنبال گرفتن پاداش در این زمینه خواهد بود

12- به هر حال بین ۱۸ تا ۳۶ ماهگی بهتر است این کار صورت بگیره
• مخصوصا اگر مایل هستیم فرزندمون رو به محیط آموزشی بفرستیم
• بهتر است قبل از رفتن این آموزشها رو فرا گرفته باشه.

13- توصیه اینست که مخصوصا اگر پسر هست ابتدا از او بخواهیم ادرارشو به نوعی در کنترل بگیره
• و یا از اون دستشویی کوچک استفاده کنه
• و بعد از ۱ تا ۲ ماه از او بخواهیم که کنترل مدفوعش رو داشته باشه
• اما برای بسیاری از بچه های آرام میشه هر دو رو با هم داشت و این پرونده رو برای همیشه بست

14- معلوم است که بسیاری از بچه ها بعد از خشک شدن یا رفتن به دستشویی در روز
احتمالا شب هم خودشونو خیس نخواهند کرد
• لازم است که پدر و مادر بعد از این اموزش ۲ یا ۳ روزی او را مراقبت کنند
• شرایطی رو فراهم کنند تا اتفاقی که آغاز شده کاملا تثبیت شود

15- برخی روانشناسان معتقدند هرگونه برگشت و بازگشتی میتونه به فرزند ما اسیب بزنه
• لذا اگر اونو کاملا آماده نمیبینیم و خودمون به جهت انجامش اسوده نیستیم
بهتر است این کار رو یکی دو ماهی به تاخیر بیندازیم
البته بهتر است فرزندمونو در این دوران از بردن به محلهایی که ممکنه اتفاقات
اونجا خاطره بدی رو تو ذهنش بزاره به مقدار زیادی دور نگه داریم.

16- مهم اینست که فرزند ما خاطرش آسوده باشه که این کار رو با رضایت و موافقت منو شما انجام میده
و بخاطر اون پاداشی هم خواهد داشت که پسر و دختر بزرگی شده و حالا مثل بزرگسالان رفتار میکنه.

17- میدانیم بچه هایی نسبت به ادرار و مدفوع حساسند
• یعنی به مجرد کثیف شدن از پدر و مادر میخواهند که اونها رو تمیز کنند
• خوشبختانه خیلی راحت تر تن به آموزش تولت رفتن میدهند
• بچه هایی که با وجود خیس و کثیف بودن همچنان بازی خودشونو ادامه میدهند
• در جهت پذیرفتن اموزش رفتن به توالت ما را گرفتار خواهند کرد.

18- به نظر میرسه بیش از همه کوششهای ما توانایی خود کودک به جهت کنترل خودش ،
آرامش و احساس امنیتی که در ارتباط با ما داره ،
سیستم عصبی او و بلوغی که با توجه به سنش در این زمینه پیدا کرده عامل اصلی و اساسی است.

19- منو شما قرار است با موافقت و رضایت او دست به چنین کاری بزنیم
و اگر کوشش ما با اشکالی روبرو شد برای مدت یک ماهی کاملا از اون بگذریم
و به هیچ وجه درباره اش سخنی نگوییم
و یک ماه بعد تشویق و قرار گذاشتن و بازی رو اغاز کنیم
و امید اینست که این مساله ساده که میتونه اسیبهای جدی رو برای فرزند ما داشته باشه به راحتی پشت سر بگذاریم