از شیر و پستونک گرفتن

از شیر و پستونک گرفتن کودک

• میدانیم کودک باید بین ۲ تا سه ساعت میک زدن رو در شبانه روز

داشته باشه تا بتونه نیاز روانی و حتی جنسی خودشو ارضا کنه.

• از شیر گرفتن کودک بین ۸ تا ۱۴ ماهگی باید انجام شود
• این کار هرگز کمتر از ۲ هفته یا بیشتر از ۶ هفته نباید طول بکشد
• این کار باید به آهستگی صورت بگیرد
• یعنی ابتدا شیر مادر را با غذاهای دیگر مخلوط کنیم
• شیر خشک رو آهسته به غذاهای او اضافه کنیم
• یعنی مادر آهسته اهسته یک یا دو وعده از غذای شیر فرزندشو کم کنه و به اون شیر خشک یا غذاهای دیگه بده
• یا زمانیکه شیر او به نصفه رسید کودکشو از شیر خوردن بازبداره و بهش غذای دیگه یا شیر خشک بده
• اضافه شیر خودشو بدوشه تا اینکه برای بعد اماده بشه..

• پس کودک باید بتونه بدون هیچ خشم و قهری آهسته آهسته شیر را کم کنه.
• البته اگر اگر کودکش شیر خشک مصرف میکرده بهتر است که زمان از شیر گرفتن احتمالا ۱۰ تا ۱۴ ماهگی باشه.
• میتوان آهسته آهسته مقداری آب به شیر اضافه کرد
• بطوریکه ظرف ۲۰ روز و یا اگر کودکی مقاومت میکند ظرف ۴۰ روز میزان شیر رو به حداقل برسونه
• ضمنا آهسته آهسته سوراخ شیشه شیر را گشادتر میکنه
• در نهایت کودک نوعی شیر رو میخوره که دیگه نیازی به میک زدن نداره
• ظرف ۱ تا ۲ دقیقه شیر داخل شیشه تموم میشه.
• ضمنا بچه ها از ۱۰ ماهگی آمادگی اینو دارند که از لیوان آب شیر بخورند
• باید لیوانی که کودک میخواد ازش استفاده کنه شکل جالبی داشته باشه
• از قبل در اختیارش گذاشت
• دیگران هم از اون استفاده کنند تا کودک به اهستگی بهش علاقمند بشه.

• البته توصیه اینست که تا ۱۸ ماهگی میشه برخی اوقات به بچه ها در شب شیر داد
• ولی بعد از ۱۸ ماهگی به دلیل نگرانی برای تثبیت دهانی باید اونو کنار بگذاریم
• ولی همچنان باید تمام تلاشها رو کرد که کودک بعد از ۱۴ ماهگی دیگر از سینه مادر یا شیشه شیر ، شیر نخوره
• یا احتمالا اگر از شیشه شیر هم شیر میخوره زمانش بیشتر از ۱ دقیقه طول نکشد
• در نتیجه موضوع میک زدن منتفی میشه.

• البته اگر بچه هایی هستند که در هنگام آغاز خواب به پستونک نیاز دارند میشه اینکار رو کرد
• در وسط شب اونو از دهانش بیرون اورد ولی باید گذاشت خوابشون عمیق بشه
• چون اگر سریع پستونک رو بیرون بیاریم موجب بیدار شدنشون میشه.