بچه ها و مسوولیت پدری و مادری

پرورش و تعلیم و تربیت فرزندان

بچه ها مسوولیت پدری و مادری ندارند

• هیچوقت هیچوقت هیچوقت قرار نیست برادر یا خواهر بزرگتر،
مسوولیت برادر یا خواهر کوچکتر خودشو در هیچ سنی بر عهده بگیره
و همیشه باید مسوولیت فرزندان فقط و فقط بر عهده پدر و مادر باشه….
یعنی هیچ بچه ای قرار نیست برای برادر یا خواهر کوچکتر خودش ،
پدری یا مادری کنه چون میدونیم ،
اگر این کارو بکنه هر دوشون آسیب شدیدی میبینند

• خیلی از اوقات وقتی میبینید یک خانم ، علاقه ای به داشتن فرزند نداره ،
بدونید حتما در کودکی آسیب دیده و علتش میتونه یکی از دو حالت زیر (یا علل عوامل دیگه ای ) باشه :

o یا بچه اول بوده و مسوولیت چندین برادر و خواهر خودشو در کودکی داشته
و چون در واقع مادریشو کرده دیگه علاقه ای به داشتن فرزند نداره
o یا اینکه بچه آخر خانواده بوده و چند تا برادر و خواهر بزرگتر از خودش داشته
و به نوعی داشتن چندین پدر و مادر رو تجربه کرده و چون از ضعف و زبونی بیزاره
نمیتونه مسوولیت یک موجود ضعیف دیگه رو به عهده بگیره
و حتی اگر هم یک بچه راضی بشه بیاره ، فقط برای رفع مسوولیت این کارو میکنه