در دهان گذاشتن

در دهان گذاشتن چیزهای نامناسب توسط کودک

• در باره موضوع در دهان گذاشتن چیزهایی که برای بچه خوب نیست
• از قبیل آشغال ،گل ،رنگ،خاک ، صابون
• باید بدانیم که اولا محیط را تا جایی که ممکن است از چنین چیزهایی خالی کنیم
• ثانیا ریشه اصلی چنین اقدامی کمبود کلسیم در بدن است
• و از طریق شیر دادن بیشتر و یا غذای مناسب حاوی کلسیم میشه اونو جبران کرد.
• به هر حال حدود ۳ سالگی چنین رفتاری در بچه دیده نمیشه
• اگر دیده شد باید به پزشک متخصص در اینباره مراجعه کرد.