سر به در و دیوار کوبیدن

چگونگی برخورد با کودکی که

سرش را به در و دیوار یا زمین میکوبد

• برخی بچه ها وقتی ناراحتند سرشونو به دیوار یا زمین میکوبند
• خوشبختانه تا حدود ۱۸ یا حتی ۲۴ ماهگی این ضربه ها آسیبی به مغز وارد نمیکنه
• گرچه متاسفانه برخی اوقات بسیار سخت و شدید است
• به نظر میرسه در چنین مواردی وقتی اونها یک چیز بد و غلط و خطرناک میخوان
که نباید تسلیم خواستشون بشیم
باید با مهربانی با اونها برخورد کنیم
و ابدا درباره زدن سر اونها به زمین یا دیوار حرفی نزنیم
و نسبت به این کار باید آنچنان بی اعتنا بود که موجب تقویتش نشه.
• معمولا بچه ها حدود ۲ سالگی این کار رو قطع میکنند و آسیب چندانی نمیبینند
• هرگونه توجه و احساس دلسوزی و یا تسلیم در مقابل خواسته هایش به نوعی این فعالیت رو شدیدتر میکنه.