چسبیدن فرزند به پدر یا مادر

چسبیدن فرزند به پدر یا مادر

• وقتی بچه ای به پدر یا مادر خودش میچسبه دو حالت داره:

• یا این کارش از روی محبت و عشق هستش
• یا از روی ترس و وحشت…

پس اگه دیدین فرزندی به پدر یا مادر عصبانی و خشمگین و تنبیه کننده و ظالم خودش میچسبه و بهشون ابراز علاقه میکنه، بدونید که این چسبیدن بخاطر ترس و وحشت اون فرزند است،
نه بخاطر عشق و علاقه واقعی.