کودک بغلی

پرورش و تعلیم و تربیت فرزندان

کودکی بغلی میشه، که کم بغل شده

• باوری به غلط در بین پدر مادر ها برای نوزادان شیر خواره رایج هست که
میگویند نوزاد را زیاد بغل نکنید چون بغلی میشه.

• بچه ای بغلی میشود که با توجه به نیاز روانیش کم بغل شده
• به مقدار کم مورد نوازش قرار گرفته است.
• در ۱۴ ماه اول مهمترین موضوع نوزاد امنیت و آرامش اوست
• پس هر وقت به آغوش شما نیاز داشت او را در آغوش بگیرید
• حتی تا آنجا پیش بروید که اگر نیاز شد تمام مدت روز با یک وسیله مخصوص نوزاد
او را به بدن خود آویزان کنید تا این نوزاد به آرامش و امنیتی که نیاز دارد برسد
تا وقتی که خودش مایل نبود او را از خود دور نکنید.

• لذا از زمان تولد تا حدود ۱۴ماهگی میبایست نیاز کودک بلافاصله بلافاصله بلافاصله برطرف شود
• به هیچ عنوان موضوع لجبازی یا چیز دیگری مانع از این نخواهد شد که شما به میل کودک عمل کنید…
• بدونید هرچه کودک شما در این سنین گریه کمتری بکند سالمتر خواهد بود
• به میزانی که گریه میکند و ناراحت است و مشکل دارد آسیب شدیدتری بر او وارد میشود.
• بدونید اصولا تا ۳۶ ماهگی پادشاه و فرمانده کودک است و پدر و مادر نوکر و خدمتگذار او هستند
• و هر زمان و هرچیزی باید مطابق میل او عمل شود
• طوریکه او در پایان این سنین به این نتیجه برسه که دنیا جای خوبیه و من به راحتی میتونم نیازهامو براورده کنم.