نوجوانی-بین ۱۳ تا ۱۹ سالگی

نوجوانی – بین ۱۳ تا ۱۹ سالگی

همانطور كه داشتن یك پیانو شما را به یك پیانیست تبدیل نمیكند،

داشتن فرزند نیز از شما پدر و مادر نمی سازد.

 2016-04-07 09.59.44

• بزرگترین اشتباه پدر و مادر این است که ملاک “فهم و درک” رو واکنش یا پاسخ میدونند.

• امروز میدونیم بچه ها حتی تا ۲۰ سالگی وقتی ما حرفی میزنیم یا کاری میکنیم ممکنه واکنشی نشون ندهند ،

• در حالیکه میدونیم بچه ۴ ساله یا حتی بچه ۱ ساله هم درک و فهم و برداشت داره. هرچند که برداشتشون ممکنه نادرست و غیر واقع بینانه باشد.

 

فهرست مطالب:

نوجوان
انواع نوجوانها
مسایل اساسی
تجدید نظر در پیش نویس زندگی
رشد  عقلی

نگرش و جهان بینی

بلوغ

یافتن هویت گم و گیجی

حرمت نفس
آسیب دوره نوجوانی

استعفا از پدر مادری

جلوه گری و نمایش

خود مداری و خودشیفتگی

شکل گرفتن شخصیت

هیجانی جنسی

 موج زدن

کار کردن و جدا شدن

 
در یک پارک زنی با یک مرد روی نیمکت نشسته بودند به کودکانی که در حال بازی بودند نگاه می کردند.
زن رو به مرد کرد و گفت پسری که لباس ورزشی قرمز دارد و از سرسره بالا می رود پسر من است.
مرد در جواب گفت :چه پسر زیبایی . و در ادامه گفت او هم پسر من است و به پسری که تاب بازی می کرد اشاره کرد.

مرد نگاهی به ساعتش انداخت و پسرش را صدا زد : سامی وقت رفتن است.  سامی که دلش نمی آمد از تاب پایین بیاید با خواهش گفت بابا جان فقط ۵ دقیقه. باشه ؟ مرد سرش را تکان داد و قبول کرد. مرد و زن باز به صحبت ادامه دادند.

دقایقی گذشت و پدر دوباره فرزندش را صدا زد : سامی دیر می شود برویم . ولی سامی باز خواهش کرد : ۵ دقیقه این دفعه قول می دهم.
مرد لبخند زد و باز قبول کرد.

زن رو به مرد کرد و گفت : شما آدم خونسردی هستید . ولی فکر نمی کنید پسرتان با این کارها لوس بشود ؟
مرد جواب داد دو سال پیش یک راننده مست پسر بزرگم را در حال دوچرخه سواری زیر گرفت و کشت.
من هیچگاه برای تام وقت کافی نگذاشته بودم و همیشه به خاطر این موضوع غصه می خورم
ولی حالا تصمیم گرفتم این اشتباه را در مورد سامی تکرار نکنم.

سامی فکر می کند که ۵ دقیقه بیشتر برای بازی کردن وقت دارد ولی حقیقت آن است که من ۵ دقیقه بیشتر وقت می دهم تا بازی کردن و شادی او را ببینم ،
  پنج دقیقه ای که دیگر هرگز نمی توانم بودن در کنار تام از دست رفته ام را تجربه کنم .