آیا میدانید؟

پرورش و تعلیم و تربیت فرزندان

آیا میدانید؟

• آیا میدانید در ذهن کودکان چه میگذرد؟

• آیا میدانید کار پدر و مادری چیست؟

• پدر و مادر عزیز تابحال چند جلد کتاب راجع به پرورش کودکان مطالعه کرده اید؟

• آیا میدانید خوشبختی فرزندان شما در ۸ سال اول کودکی رقم میخورد؟

• آیا همچنان از سیستم قدیمی تنبیه و دستور و فرماندهی و کنترل برای تربیت کودکانتان استفاده میکنید ؟

• آیا میدانید ما در دنیایی هستیم که کودکان ما میتوانند رشدی به همراه لذت، رضایت، حظ و کیف و خشنودی و خرسندی داشته باشند.

• آیا میدانید کودک شاد امروز، انسان خوشبخت فرداست و  آیا میدانید کودک غمگین امروز، فردا افسرده خواهد بود؟

• آیا میدانید ۸۰ درصد کار پدری و مادری در ۸ سال اول و ۱۹ درصد آن از ۸ سالگی تا ۱۸ سالگی بوده و پدر و مادر بعد از ۱۸ سالگی نقشی در رشد فرزندان خود ندارند؟

• آیا همچنان همانند سیستم قدیمی انتظار احترام و اطاعت از کودکان خود دارید؟

• آیا میدانید در طول تاریخ پدران و مادران ما جز کودک آزاری کاری نکردند؟

• آیا میدانید در طول تاریخ با این سیستم قدیمی پرورش و تربیت کودکان یک انسان سالم بوجود نیامده است؟

• آیا میدانید کار پدری و مادری آموختن کار خوب به فرزندان است و نه باز داشتن آنها از کار بد؟

• آیا میدانید سیستم آموزشی با فرماندهی و دستور و نصیحت راه به جایی نمیبرد؟

• آیا میدانید پدری و مادری داشتن ۲ گوش شنواست . پدر و مادری که حرف میزنند و نصیحت میکنند فرزندشان را از پا در می آورند؟

• آیا میدانید کودکان ما به عشق بدون قید و شرط همانند اکسیژن برای بدنشان نیاز دارند؟ بدین معنی که پدر و مادر میبایست به فرزند خود این پیام را بدهند که ما با تمام وجود تو را دوست داریم. حتی اگر هیچ کار خوبی نکنی و حتی اگر بدترین کارها و بدترین اشتباهات را بکنی، ما باز هم با تمام وجود تو را دوست داریم، و یار و یاور تو برای همیشه هستیم؟

• اگر به اندازه سر سوزنی از فرزندان خود انتظار یا توقعی داشته باشید، هیچگاه در حریم دوست داشتن وعشق عمل نکرده اید. که صد البته اگر شما اصول علمی پرورش و تعلیم و تربیت را رعایت کنید، آنها هر محبت و کمکی را در حد توان خود از شما دریغ نخواهند کرد. ولی بسیار متفاوت از آن خواهد بود که شما آنرا انتظار و توقع و حق خود بدانید.

• آیا میدانید برادر و خواهر های بزرگتر به هیچ عنوان نباید برای برادر و خواهر های کوچکترشان کار پدری و مادری را انجام دهند؟ یا مسوولیت آنها را به عهده بگیرند؟ به این دلیل که آسیب بسیار بزرگی هم به خود و هم به برادر و خواهر خود میزنند؟

• آیا میدانید تعداد مناسب فرزندان و فاصله سنی مناسب بین آنها در چه حالتی صحیح است؟  و آیا ویژگی فرزندان را با توجه به ترتیب تولد آنها میدانید؟

• کودکان شما ملک شخصیتان نیستند که هر کاری دلتان خواست بکنید. لذا شما موظفید کار درست و خوب و مناسب را بر مبنای اصول علمی و عقلی و اخلاقی انجام دهید و نه بر مبنای نظام باورها و اعتقاداتتان و یا ارزشهای شخصی و فرهنگی و سنتی وفامیلی و خانوادگی و …  و در مواردی که نمیدانید بهتر است هیچ کاری نکنید.

• هر پدر و مادری که بخواهند بهترین فرزند را تربیت کنند، کودکان خود را از پا در می آورند. پدر و مادر خوب و دانا به دنبال فرزند معمولی و متوسط هستند.