اهمیت بزرگ شدن

اهمیت بزرگ شدن در ذهن کودکان

• کودک ۳ ساله علاوه بر اینکه نه تنها نسبت به بدن از نظر جسمانی توجه میکنه
• بلکه بزرگ و کوچک بودن و ضعیف و قوی بودن آدمها براش اهمیت داره
• و چون خودشو کوچک و ضعیف میبینه احساس بدی در مورد خودش پیدا میکنه
• و به همین جهت است که هر روز صبح که از خواب بیدار میشه دلش میخواد بزرگ شده باشه
• و اگر مثلا ۴ ساله است و شما بهش بگید ۳ ساله این حرف شما میتونه اونو کاملا به هم بریزه .