خود شیفتگی در کودک

خود شیفتگی در کودک انسانی

• موضوع اصلی و اساسی بین دو تا ۴ سالگی موضوع خود مداری و خود محوری و خود شیفتگی کودک است.
• کودک در این سنین تصور میکند که تنها موجود مهم جهان است و جهان به نوعی در خدمت و اختیار اوست .
• از نظر یک کودک سه ساله خورشید به این دلیل از مشرق به مغرب میرود که بتواند او را تماشا کند.
• از نظر او آنچه در جهان اتفاق می افته نتیجه خواسته من است
• یعنی با خودش میگه چون من خواستم بازی کنم همه بازی میکنند
• یا چون من خواستم در خانه بمانم بقیه هم در خانه میمانند.
• به همین دلیل اتفاقات اطراف خودش را به خودش مرتبط میکند

• مثلا اگر پدر بزرگ او فوت کند او فکر میکنه چون من کار بدی کردم و من اونها رو دوست نداشتم اونها منو ترک کردند
• و یا اگر پدر و مادر سر مساله کودک دعواشون بشه اون فکر میکنه مقصر و مسبب اصلی منم
• حتی اگر پدر و مادر طلاق بگیرند اون خودشو مسوول اصلی میدونه.
• یعنی بچه ها در این سن و سال خودشونو مسوول و مقصر همه چیز میدونند

• حتی اگر تلویزیون یا ماشین خراب بشه فکر میکنند تقصیر اونها بوده .
• با این نوع خودخواهی و خودمحوری به اینجا میرسند که درسته اونها جزئی از کل این جهانند
ولی مهمترین قسمت این کل و یا مرکز این کل و یا مالک کل جهان هستند
• لذا نگاه کودک در این سنین مگر اون زمانیکه برایش فایده داشته باشه بدینصورت است که برای هیچ کس ارزش و اعتباری قائل نیست .

• خودش رو اساس خلقت میدونه
• به همین دلیل تحمل خواهر برادر کوچکشو نداره
• انتظار داره همه مطابق میل و خواسته او حرکت کنند
• به همین دلیل است که مرتب از کلمه “چرا ” استفاده میکنه
• این کلمه چرا در بیشتر موارد بدین جهت است که چرا جهان به میل و خواسته من نیست.