دزدی در کودکان

دزدی در کودکان

• در سنین اولیه کودکی اصولا ماجرا دزدی نیست
• بچه ها همینکه ببینند یک چیزی اونجاست فکر میکنن میتونه مال اونها باشه
• همینقدر که یک چیزی رو دلشون بخواد فکر میکنن چرا من نباید داشته باشمش
• پس برش میدارن و همینقدر که میبینند پدر و مادر بهشون پول و غذا میدن فکر میکنن میتونن پول اونها رو هم بردارند
• لذا تو این سنین ماجرا دزدی نیست و چیز عجیب و غریبی نیست و اصلا اهمیتی نداره ……

• فقط وقتی بچه ها توی محیطهای عمومی میرن و چیزی رو برمیدارند باید بهشون دو تا چیز گفت
o این مال تو نیست
ولی همینو یا بهتر از اینو من برات میخرم
o این رو هم برو پس بده و بگو من اینو دیروز برداشتم

• در روابط اجتماعی به دو دلیل باید این کار رو کرد
o یکی اینکه بچه متوجه بشه این ماجرایی که توی خانه همه چیز مال منه ، توی مدرسه چنین نیست …
o دوم قانون حاکم بر روابط اجتماعی به ما چنین حکم میکنه که نمیتونیم چنین کاری بکنیم