عمل برگشت

کودک از عمل برگشت بی خبر است

• کودک انسانی بین ۲ تا ۴ سالگی از عمل برگشت بی خبره
• یعنی اگر مثلا دو لیوان آب هم اندازه را یکی در لوله و دیگری در یک تشت جلوی چشم خودش بریزید
• فکر میکنه آب درون لوله بیشتر هستش .
• لذا برخی اوقات بهانه گیری های کودکان در جهت اینکه مثلا من این بستنی رو میخوام
• یا اگر شما بیسکوئیتش رو بشکونید میگه نمیخوام
• به همین دلیله چون فکر میکنه از میزان بیسکوئیت کم شده.

جلوگیری از برگشت

• بچه ها وقتی از یک مرحله ای گذشتند دیگه اجازه برگشت بهشون نباید داده بشه
• مثلا کودکی که اموزش توالت رفتن را فراگرفته و به مدت چند هفته یا ماه با او مشکلی نداشتیم
دوباره نباید کار خرابی کنه و به مرحله قبل یادگیریش برسه
• چون این برگشت حتما از نظر روانی بهشون اسیب میزنه
• پس پدر و مادر تمام انرژی خودشونو دوباره بکار میگیرند تا هر چه سریعتر به کودک کمک کنند
که دوباره به مرحله اصلی خودش برگرده.
• بچه ای کلاس دوم رو تموم کرده و به کلاس سوم رسیده نمیشه دوباره اونو سر کلاس دوم نشوند.