مقایسه تجربه و علم

مقایسه تجربه و علم

• تجربه نتیجه گیری ذهنی یک شخص از یک آزمایش در یک شرایط استثنایی وکاملا مشخص است
• و علم نتیجه هزاران مشاهده و آزمایش در شرایط استاندارد برای هزارن مورد متفاوت است.
• از یک تجربه نمیشه قانون علمی ساخت…
• تجربه دشمن ماست.
• ما باید دانش و آگاهی رو به توانایی تبدیل کنیم
• و این توانایی که احتیاج به تمرین داره ( و نه تجربه) تبدیل به مهارت کنیم.
• یکی از خطرناکترین چیزها برای انسان و جوامع بشری همیشه تجربه بوده
• یعنی ما بخواهیم از یک حادثه یک قانون یا قاعده بسازیم
• لذا جراحی که ۲۰ ساله جراحه نمیتونیم بگیم خیلی تجربه داره
• بلکه اون خیلی تمرین داره
• لذا مفهوم تجربه غالبا خالی بودن از علم و بی جهت و هدف بودن و بصورت تصادفی کاری انجام دادنه
• و بعدا بر اساس یک حادثه نتیجه گیری کردن و قانون درآوردنه .
• به همین خاطر قربونتون در کار پرورش و تعلیم و تربیت بچه هاتون گوش به حرف خاله و مادربزرگ و همسایه ندین
• و موضوع اینه که نظر علم در این زمینه ها چیه..
• چون انسان سالم علم رو به عنوان یک اصل اساسی مسلم میپذیره
• و بر مبنای اون تو زندگیش عمل میکنه.
• بخاطر همین موضوع هست که شما نمیتونید تجربه های شخصیتون رو در کار پرورش کودکان استفاده کنید
• مگر اینکه مطمئن باشید عملتون از نظر علمی درست و قابل تائید هستش.

• ما پدر مادرها برای ۲ بار حق داریم یک حرفو به فرزندمون تکراری بزنیم
ولی برای بار سوم حق نداریم
چون باید بدونیم یک چیزیو در ارتباط با اونها نمیدونیم.