پرورش و تعلیم و تربیت

««کودکان شما آینده ای که میخواستید

” بشوید ” و ” نشدید” نیستند.»»

«استعداد ها و علایق طبیعی آنها را زیر رگبار

خواسته ها و آرزوهای برآورده نشده خود مدفون نکنید .»

پرورش و تعلیم و تربیت

• کار پدری و مادری پرورش و تعلیم و تربیت کودکان است….
• اجازه بدین ببینیم که این کلمات از نظر علمی چه تعاریفی دارند:

1-پرورش :

• یعنی مواظبت و مراقبت از زندگی در حال رشد ،پرورش در بسیاری موارد هیچ کاری نکردن است…
• یک باغبان وقتی گلی میکاره صبح تا غروب نمیره با ریشه گل تو خاک ور بره…
• فقط آب و هوا و خاک و نور رو فراهم میکنه…..،
• بیش از ۸۰ درصد کار پدری و مادری فقط مواظبت و مراقبت است
• به نوعی پدر مادرها باید یاد بگیرند که فقط ناظر باشند….
• مثلا کودک انسانی بجز شرایط استثنایی و بیماری هیچ نیازی به دخالت اطرافیان برای غذا خوردنش ندارد….
• قربونتون شما همه مواد غذایی رو که برای بدن لازمه فراهم کنید
• لطفا برای بچه هاتون شما تصمیم نگیرید چی بخوره و چقدر بخوره و کی بخوره…
• آخه به شما چه ربطی داره؟
• جهاز هاضمه انسان شبیه حیوانه و برای غذا خوردن هیچ نیازی به اموزش نداره.

2-تعلیم :

• یعنی انتقال و آموزش دانش یعنی علم، هنر، فلسفه، فن ، مهارت و ورزش به کودک انسانی..
• که امروزه این امور بیشتر به موسسات خارج از خانواده مربوط شده است.

3-تربیت :

• انتقال ۵ اصل اخلاقی و انسانی به کودک انسانی است
• عامل اصلی و اساسی در تربیت موضوع آزادی است
• همراه این اصول اخلاقی میل به خدمت به انسان اساس تربیت است

• این ۵ اصل به قرار زیرند :

A: عدالت و انصاف :
• یعنی اون زمانی شما فرزندتونو تربیت کردین که او عادل و منصف باشه
• یعنی حتی اگر به ضرر خودش و عزیزانش تموم میشه وقتی در جایگاه قضاوت قرار گرفت به عدالت و انصاف حکم کنه.
• در جنگی شرکت نمیکنه و به دنبال رفتن جزو هیچ لشکر و گروهی نیست

B: درک واقعیت و کشف حقیقت :
• به دنبال درک واقعیت و کشف حقیقت میره و به هر هزینه ای راست میگه
• و به هر قیمت و به هر علتی به دنبال حقیقته
• دروغ مصلحت آمیز در ذهنش هیچ هیچ جایگاهی نداره
• توطئه و تهمت و غیبت و حسادت هیچ جایگاهی در زندگی او نداره

C :آزادی و رهایی :
• انسان آزاد و آزاده است
• یعنی دنیا رو درست و غلط و خوب و بد و زشت و زیبا نمیبینه
• بلکه ۹۰ درصد دنیا رو فقط تفاوتها میدونه
• باور داره شاید ۵ درصد دنیا خوب و ۵ درصد دنیا بد باشه
• مابقی دنیا تفاوته
• از طرف دیگه آزادی رو در انتخاب قانون درست و مفید و خوب میپذیره
• از گیروگرفتاری و قید و بندهای سنت و گذشته و فرهنگ و تاریخ و جامعه و ارث تا جائیکه میتونه خودشو رها میکنه

D: محبت و عشق :
• علت و هدف خلقت رو محبت و عشق میدونه
• این مهربانی رو نه تنها با انسان که با حیوان و طبیعت هم داره
• فردی است مهربان و آماده عشق ورزی و عشق پذیری
• با همه و همه جا به خوبی و مهربانی رفتار میکنه

E:حرمت و حیثیت :
• اصل برابری تمام انسانها از هر رنگ و نژاد و ملیت و قومیت و مذهب و جنسیت رو میپذیره
• به تقدس انسانی باور داره
• هیچگاه در پیشگاه هیچ بتی و به هیچ بهانه ای حاضر به مجازات یا شکنجه یا تحقیر یا تنبیه هیچ انسانی نیست
• حد و حریم روانی خودش و دیگران رو میشناسه
• هیچگاه به حریم و حقوق دیگران تجاوز نمیکنه.